Tegning: Roald Als (arkiv)
Foto: Roald Als/Politiken-Tegning

Tegning: Roald Als (arkiv)

Filosofferne

Vores bedste våben mod populisme er etik

Her er tre grunde til, at den filosofiske disciplin etik bør være en central del af alle fag.

Filosofferne

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, har i Berlingske 30. januar meddelt, at han er fortaler for en moderne variant af en eksamen i filosofikum. Vi kender ikke Pinds forslag i detaljer.

Men ud fra det interview, vi har læst, er det tydeligt, at Pind ønsker, at fremtidens filosofikum skal indeholde disciplinen etik. For os som forskere og undervisere i etik ved et dansk universitet er det let at få lys i øjnene over Pinds udmelding.

Hans begrundelse for et moderne filosofikum er ønsket »... om at binde uddannelserne sammen og skabe en fælles bund i et samfund, der for nærværende er fragmenteret og under angreb fra populistisk hold og folk med andre styreformer, der vil os det ondt«.

Vi er klar over, at der er vanskeligheder forbundet med at gennemføre forslaget. Men vi ønsker blot at argumentere for følgende: Hvis det er tanken at gennemføre et filosofikum, er det en god idé, at den filosofiske disciplin etik er en del af fremtidens filosofikum. At etik bør være en central del af alle fag, kan der være flere grunde til. Lad os begynde med at nævne tre.

For det første rejser udviklingen og forskningen i ny teknologi en række etiske udfordringer. For eksempel: I hvilken udstrækning bør vi acceptere, at en given teknologi har negative bivirkninger for individers livskvalitet? Hvem bør have adgang til teknologien? Bør den være lovlig? Hvor mange penge bør staten anvende på en bestemt teknologi?

Hvis du bliver uddannet inden for områder, der arbejder med fag og discipliner som f.eks. fysik, biologi, energi, design-studier, it-teknologi, farmakologi, klima, robotteknologi, medicin eller transportsystemer, vil du i visse situationer blive konfronteret med ovennævnte etiske problemstillinger.

Mange uddannelser og fag har allerede undervisning og øvelser i etik, f.eks. medicinstudiet, tandlægeuddannelse, sygeplejeuddannelse samt den humanistiske bacheloruddannelse ved Roskilde Universitet.

For det andet medfører produktion af ny viden en række forskningsetiske udfordringer. Alle uddannelser bygger på forskningsresultater, og visse uddannelser producerer selv forskning.

Det kræver, at vi er omhyggelige med at skabe en høj standard for god videnskabelig praksis, således at vores ressourcer bliver anvendt bedste muligt, og således at vi forebygger forskningssvindel.

Derfor bør vi på vores uddannelser implementere undervisning i forskningsetik for så vidt muligt at undgå fabrikering, forfalskning og plagiering. Flere universiteter har allerede kurser i forskningsetik.

Etik begynder med følelser. Men vi bør som minimum være i stand til at argumentere for vores etiske holdninger

For det tredje er vi alle, hvad enten vi ønsker det eller ej, løbende konfronteret med aktuelle etiske samfundsmæssige udfordringer som fattigdom, krig, flygtninge, klimaforandringer, integration, sygdom og vores behandling af dyr.

En viden om etik og politisk teori kan være med til at give os nogle velbegrundede svar på disse tre udfordringer. Etiske udfordringer, som ofte er meget komplekse, og som vi derfor let kan opleve som uoverskuelige.

Men når vi oplever et problem som uoverskueligt, har vi ofte en tendens til at lade os lede af vores umiddelbare mavefornemmelse eller af de mennesker, der råber højest eller fylder mest i debatten.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Et kursus i etik kan på to måder bidrage til at modvirke denne populistiske tendens. For det første kan etik give os nogle værktøjer til at foretage en etisk analyse. Etik begynder med følelser.

Men vi bør som minimum være i stand til, ikke blot som fagpersoner, men også som borgere i et demokrati, at kunne argumentere for vores etiske holdninger, i stedet for som bl.a. Donald Trump blot at afvise kritik af et synspunkt med en hovedrysten, en løftet pegefinger, en trussel eller en beskyldning om, at afsenderen af kritikken enten er betalt af andre eller blot ønsker at promovere sig selv.

Vi bør gøde jorden for, at vores begrundelser for vores etiske holdninger hviler på saglig viden, klare begreber og så vidt muligt er fri for dobbeltmoral. Tænk på det modsatte.

En befolkning eller et lands politikere, der udtaler sig om alt muligt, men som begrunder deres moralske holdninger – hvis de da overhovedet bliver begrundet – med fejlagtig viden og uklare begreber. Og hvor holdningerne er dobbeltmoralske i forhold til andre moralske holdninger, politikeren tilslutter sig.

Men ud over tilegnelsen af nogle redskaber til at fremføre og kritisere argumenter vil et kursus i etik kunne være med til at åbne øjnene for og gøre os bedre i stand til at forstå og diskutere

A) moderne udlægninger og begrundelser for centrale etiske værdier, som for eksempel at alle mennesker er lige meget værd, og at der er lighed for loven;

B) hvad der kendetegner et retfærdigt samfund, alt efter om du tilslutter dig f.eks. anarkisme, libertarianisme, liberalisme, nationalisme, konservatisme, social liberalisme eller totalitarisme;

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

C) argumenterne for demokrati, og at der findes mange varianter af demokrati.

Vi bør ikke tage demokratiet eller ovennævnte værdier for givet, men bestræbe os på at videregive præcis og systematisk viden om dem og om, hvordan vi kan anvende dem i forhold til at angive løsninger på konkrete samfundsmæssige udfordringer.

Det skylder vi os selv, vores børn, andre dyr og fremtidige generationer.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce