SVIGT. Sapran Hassna og hendes søstre var anbragt fra 1999-2005. Plejefaren fik senere en dom for seksuelle krænkelser og vold.
Arkivfoto: Martin Lehmann (arkiv)

SVIGT. Sapran Hassna og hendes søstre var anbragt fra 1999-2005. Plejefaren fik senere en dom for seksuelle krænkelser og vold.

Danmark

Søstre vinder første slag i erstatningssag

Slagelse Kommune har fået afslag på, at retten udelukkende skulle se på, om sagen om overgreb på anbragte palæstinensiske piger var forældet.

Danmark

To palæstinensiske søstre, der som børn var anbragt hos en voldelig plejefamilie, har vundet første slag.

Retten kommer til at tage stilling til, om der var tale om et kommunalt svigt – og ikke kun se på, om sagen er forældet.

Det har ellers været kommunens strategi, at retten i første omgang kun skulle se på, om sagen var forældet, men det har kommunen nu fået afslag på, oplyser Mads Krøger Pramming, som er advokat for søstrene Nanna Hansen og Sapran Hassna, som her i Politiken har fortalte om overgreb og underretninger, som samlede støv hos kommunen.

Siden sagen kom frem har Slagelse Kommune skiftet advokat fra et mindre lokalt advokatkontor til et topadvokatkontor i Indre by. Det ny advokatkontor forsøgte at få sagen til kun at handle om forældelse, fordi det ville være»procesbesparende«, fordi det kun vil kræve begrænset bevisførelse, som det står i ansøgningen.

Et andet argument er, at Børns Vilkår har oplyst, at de forventer at anlægge 20 sager mod andre kommuner, og at det derfor er vigtigt at afklaret, hvornår en sag er forældet.

Søstrenes advokat mener derimod ikke, at selve skyldsspørgsmålet og spørgsmålet om forældelse kan adskilles, fordi pigerne har fået krænket deres menneskerettigheder og har ret til at få prøvet det ved en domstol.

NB - vi skal også huske, at vi har en retssag, som vi skal vinde...Vi skal på ingen måde formulere en accept af, at der er sket et svigt.....( ) ... en accept af præmissen 'svigt' vil blive afspillet under retssagen og forkorte modpartens procedure væsentligt

En aktindsigt Politiken har fået hos Slagelse Kommune viser, at sagen nu – inden den overhovedet har nærmet sig retten – har kostet kommunen godt 100.000 kr. i advokatomkostninger alene til den første advokat og knap 100.000 kr. for rådgivning hos Kommunernes Landsforening, begge beløb er eksklusiv moms.

Til sammenligning er erstatningskravet fra søstrene 300.000 kr. til hver.

For pengene til Kommunernes Landsforening har kommunen blandt andet fået en juridisk vurdering af »muligt erstatningsansvar i børnesag«, et notat hvis indhold dog er fortroligt.

Desuden har kommunen fået rådgivning i håndtering af medierne. En detaljeret gennemgang af, hvad politikerne kan sige, og om hvordan forkert mediehåndtering vil blive »inddraget i den verserende retssag og klart til skade for kommunen«, som også kommunens advokat skriver et sted.

SE TV:

Sapran Hassna og hendes søskende blev udsat for vold og overgreb i den plejefamilie, hvor de var anbragt. Plejefaren fik senere 5 års fængsel. Nu sagsøger de kommunen for manglende tilsyn. Kilde: politiken.tv / tilrettelæggelse Kirsten Nilsson & Nima Hajazadeh

KL’s juridiske kontorchef understreger i en mailkorrespondence, at det er vigtigt, at ingen fra kommunen i pressen anerkender, at kommunen har fejlet. For som han skriver :

»NB - vi skal også huske, at vi har en retssag, som vi skal vinde. Vi skal på ingen måde formulere en accept af, at der er sket et svigt.....( ) ... en accept af præmissen ’svigt’ vil blive afspillet under retssagen og forkorte modpartens procedure væsentligt«.

Kommunens argument om at ville spare penge klinger lidt hult, da kommunen tilsyneladende har ressourcerne til at betale betydelige advokatsalærer

Siden da er KL gået mere aktivt ind i sagen og har nu søgt om biintervention – altså at være tredjepart i sagen.

Professor undrer sig over strategien

Professor i forvaltningsret Michael Gøtze, Københavns Universitet, opfatter kommunens kurs som selvmodsigende.

»På den ene side lægger kommunen op til, at man er åben for en testsag, fordi det er vigtigt for søstrene og for fremtidige sager, men på anden side vil man antageligt gå langt for at få sagen stoppet på forældelsesspørgsmålet, som er rent formalia. Det ligner en spærreballon, som jo ikke handler om substansen. Kommunens argument om at ville spare penge klinger lidt hult, da kommunen tilsyneladende har ressourcerne til at betale betydelige advokatsalærer«, siger Michael Gøtze, der opfatter Slagelse Kommunes skift af advokat som et skifte til en klart mere offensiv strategi.

Borgmester i Slages Kommune, Stén Knuth (V) er enig i, at sagen er principiel, men forklarer, at kommunen er tvunget til at køre sagen på den billigste måde, fordi den har et økonomisk ansvar overfor kommunekassen.

Både justits- og social- og indenrigsministeren er indkaldt til samråd om forældelsesfristerne til april.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce