Aalborg får garnisonsmuseum i gammel flyhangar

Kultur

Beredskabsstyrelsen overdrog tirsdag officielt en gammel vandflyvehangar til Aalborg Kommune, og dermed blev der taget et gevaldigt hop mod etableringen af et egentlig forsvars- og garnisonsmuseum i byen. Hangaren overtages fra den 1. august af Garnisonshistorisk Selskab, som skal stå for museet. Hangaren har i en årrække fungeret som materieldepot for Beredskabskorpset.

»Garnisonshistorisk Selskab blev dannet i firserne, og vi har de sidste 15 år været meget interesseret i den gamle vandflyvehangar«, fortæller formanden, oberst O. C. Kops, som var chef for Dronningens Livregiment, indtil regimentet blev slået sammen med Prinsens Livregiment i foråret.

Hangaren blev bygget i Holland i 1930»erne og under Anden Verdenskrig stjålet af tyskerne for at blive genopført i Aalborg. Når hangaren overdrages til Garnisonshistorisk Selskab, vil kommunen stå for den udvendige drift, mens selskabet selv skal stå for driften, indretningen og den indvendige vedligeholdelse af den store hangar.

»Museets officielle navn bliver Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum og vil dække hæren, flyvevåbnet, politiet, hjemmeværnet og civilforsvaret. Søværnet er i forvejen repræsenteret i byens marinemuseum«, fortæller O. C. Kops.

Garnisonshistoriskk Selskab har gennem årene samlet en lang række udstillingsgenstande, som er opmagasineret dels på Aalborg Kaserne, dels på Flyvestation Aalborg. Desuden vil museet i Aalborg gerne låne genstande fra Tøjhusmuseet i København. Hangaren er 40 meter lang, 35 meter bred og 12 meter høj. Hertil kommer flere sidebygninger.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce