Eleverne på Filmskolen er utilfredse med rektors planer om at ændre uddannelsen. Derfor begravede de den ved en happening tirsdag, hvor de lagde blomster og oplæste kærlighedserklæringer til skolen.
Foto: Finn Frandsen

Eleverne på Filmskolen er utilfredse med rektors planer om at ændre uddannelsen. Derfor begravede de den ved en happening tirsdag, hvor de lagde blomster og oplæste kærlighedserklæringer til skolen.

Kultur

Eleverne jubler: Kulturminister giver efter for voldsomt pres og udskyder stor reform af ’verdens bedste filmskole’

Efter voldsom kritik fra Filmskolens elever og dele af filmbranchen har kulturminister Mette Bock (LA) valgt at udskyde beslutningen om skolens fremtid.

Kultur

Tirsdag i denne uge begravede eleverne ’verdens bedste filmskole’, efter at de havde offentliggjort en mistillidserklæring til skolens rektor. De mener, at rektor Vinca Wiedemann er i færd med at smadre Filmskolen.

Nu kommer kulturminister Mette Bock (LA) eleverne i møde.

Eleverne er stærkt bekymrede over, at Vinca Wiedemann vil omdanne den 4-årige filmskoleuddannelse til en såkaldt bachelor-/kandidatuddannelse, der kan afsluttes efter 3 eller 5 år. En bekymring, som dele af filmbranchen deler.

De har samtidig efterlyst større indflydelse på processen med at omdanne uddannelsen.

Ligeledes har de sammen med blandt andet Danske Filminstruktører kritiseret ministeriets beslutning om at skære i optaget af elever på de tre instruktørlinjer på Filmskolen, den såkaldte dimensionering.

Ministeriet mener, at der skal skæres i antallet af uddannede instruktører, fordi deres arbejdsløshedstal er meget høje.

Minister: Der skal ske ændringer

Men efter et lukket møde med elever, lærere og rektor på Filmskolen onsdag eftermiddag kommer kulturminister Mette Bock (LA) nu eleverne i møde.

Hun har besluttet at udskyde lovforslaget om at omdanne skolen til en bachelor-/kandidatuddannelse til efteråret. Det var hendes mening at fremsætte det i foråret.

Samtidig har hun besluttet, at der skal laves en mere tilbundsgående analyse af instruktørernes arbejdsløshedstal, før der bliver skåret i optaget på Filmskolens instruktørerlinjer.

»Skolen har efterlyst mere tid – det samme gælder dele af branchen. Det har jeg lyttet til«, udtaler Mette Bock i en mail efter mødet.

Hun har samtidig imødekommet et ønske fra skolens elever om, at der nedsættes et studienævn på skolen, som kan deltage i udviklingen af uddannelsen.

»Det er en god idé, som kan styrke dialogen og samarbejdet på skolen«, siger hun.

Ministeren tilføjer dog, at Den Danske Filmskole skal akkrediteres som alle andre uddannelser i Danmark. Og derfor skal skolen finde ud af, om den vil være en kortere kunstnerisk professionsbachelor- eller en længerevarende uddannelse som en kunstnerisk bachelor-/kandidat-uddannelse. Filmskolen kan ikke som hidtil fortsætte på særlige vilkår som såkaldt ikkeindplaceret kunstskole.

»Og så er det vigtigt, at også de studerende går konstruktivt ind i processen og lægger stridighederne på hylden. Der er brug for, at alle parter bliver løsningsorienterede. Det var mit klare indtryk på mødet i går, at de studerende er klar til at begynde på et nyt kapitel«, udtaler Mette Bock.

Eleverne jubler

Formanden for Filmskolens elevråd, Andreas Sandborg, siger, at eleverne er glade for ministerens beslutning.

»Det er godt, at der kommer mere tid, og at der etableres et studienævn, som bliver en del af processen. Vi er klar til at gå ind i den og håber, at den bliver anderledes, end den har været gennem det seneste år. Vi mener, at flere ting er blevet hasteindført«, siger han.

Det gælder blandt andet ledelsens beslutning om at nedlægge de uddannelsesledere, der har været en krumtap på skolen gennem en længere årrække.

Hidtil har hver af skolens linjer som fotograf, klipper eller dokumentarinstruktør haft en uddannelsesleder, der fulgte eleverne fra start til slut og var ansvarlig for at tilrettelægge deres undervisning.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Den model bliver nedlagt med det hold elever, der starter til efteråret. De får i stedet faglærere og flere hovedfag, der går på tværs af de forskellige linjer. Det kan være fag som ’ledelse og entreprenørskab’ og ’fortælling’, som rektor Vinca Wiedemann mener er nødvendige for at kunne klare sig i fremtidens filmbranche.

Samtidig er det besluttet at sammenlægge de tre instruktørlinjer, dokumentar, fiktion og animation.

Den del af kritikken vil Mette Bock ikke forholde sig til, da det er et internt forhold på skolen.

Men eleverne satser på, at de med oprettelsen af et studienæven og beslutningen om at give skolen mere tid nu også får held til at påvirke den ændring af uddannelsen.

»Vi håber, at vi nu rent faktisk kan få noget indflydelse og både kan diskutere nedlæggelsen af uddannelseslederne og sammenlægningen af instruktøruddannelserne med rektor«, siger Andreas Sandborg.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra rektor Vinca Wiedemann.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce