Annonce
Annonce
Danmark

Minister hylder frivilliges indsats med flygtninge

Ifølge Social- og Indenrigsminister er frivillige initiativer en forudsætning for vellykket integration af flygtninge.

Frivillige kræfter i lokalsamfundet kan tage en stor del af æren for, at flygtninge bliver medborgere i det danske samfund.

Fakta

Konklusion i evalueringen
  • Sprogcafé arrangeret af frivillige har en positiv indflydelse på integration
  • De er særligt en styrke i forhold til at lære flygtninge dansk, men har også en positiv effekt på at få flygtninge i arbejde og uddannelse
  • Evalueringen bygger på interview med brugere, frivillige og samarbejdspartnere i 12 lokale Røde Kors foreninger samt en spørgeskemaundersøgelse. Her har 70 ud af 133 brugere besvaret spørgeskemaet, mens 85 ud af 127 frivillige har svaret
  • Analysevirksomheden Oxford Research har foretaget undersøgelsen for Røde Kors

Sådan lyder reaktionen fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann på en evaluering fra Røde Kors om, at sprogcaféer arrangeret af frivillige er godt for integrationen af flygtninge.

»Med den her undersøgelse får vi bevist sort på hvidt, at civilsamfundet har en kæmpestor betydning i forhold til hele integrationsindsatsen, fordi det er frivillige kræfter, der er med til at sikre flygtninges sprogudvikling, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. Det er godt for samfundet og godt for integrationen«, siger Karen Ellemann (V).

Minister vil styrke frivillige initiativer

Derfor ønsker social- og indenrigsministeren at undersøtte og fremme frivillige initiativer for flygtninge. Det skal ske gennem et løft af frivilligområdet, som i forbindelse med den seneste satspuljeaftale er blevet tildelt knap 40 mio. kroner for perioden 2016-2018. En del af de midler er gået til Røde Kors' initiativ Venner Viser Vej, hvor ambitionen er, at alle flygtninge skal have en dansk netværksperson fra lokalsamfundet.

Der er ikke yderligere tanker om udbredelse af sprogcaféer, for det er allerede godt etableret

Karen Ellemann (V)

»Vi skal sikre en stærk frivillig indsats på integrationsområdet, og det kræver også en lokal forankring. Noget af det, der rykker, er, at Røde Kors formår at sammentænke deres aktiviteter med andre aktører, så kommuner og frivillige går sammen og bidrager med hver deres styrkeforhold. Det er klart med til at forbedre en integrationsindsats«, siger Karen Ellemann.

LÆS OGSÅ Frivillige sprogcafeer hjælper flygtninge til at lære dansk

Hun uddyber, at mødet mellem lokale og nytilkomne flygtninge er vigtigt.

»En dansk ven fra lokalsamfundet giver flygtninge adgang til at lære danske værdier og dansk kultur at kende. Når flygtninge har netværk og venner, oplever de, at de bliver mødt i øjenhøjde. Det giver dem mod på tilværelsen og på det danske samfund«, siger Karen Ellemann.

Intet konkret for styrkelse af sprogcaféer

Satspuljeaftalen blev vedtaget i oktober 2016. Heri nævnes der ikke noget specifikt om at fremme de frivillige sprogskoler, som ifølge den nye evaluering har vist sig at have en positiv indflydelse på flygtninges danskkundskaber.

Og social- og integrationsminister Karen Ellemann vil ikke gøre noget specifikt for at understøtte de frivillige sprogcaféer.

»Der er ikke yderligere tanker om udbredelse af sprogcaféer, for det er allerede godt etableret«, siger hun.

Redaktionen anbefaler

Frivillige sprogcafeer hjælper flygtninge til at lære dansk

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce