retspolitik. regeringen vil ikke opfordre til at støtte organiseret kriminalitet ved at købe hash - det får bare bagmændenes guldkæder til at vokse sig endnu større
Foto: JACOB EHRBAHN (arkiv)

retspolitik. regeringen vil ikke opfordre til at støtte organiseret kriminalitet ved at købe hash - det får bare bagmændenes guldkæder til at vokse sig endnu større

Debat

Vi vil ikke legalisere hash - for det er sundhedsskadeligt

Lovlig hashhandel vil med stor sandsynlighed medføre et generelt øget forbrug af rusmidlet og dermed flere skader

Debat

Tænk, hvis man kunne løse kapacitetsproblemerne i fængslerne blot ved at legalisere hash.

Og tænk, hvis kortere straffe alene kunne rehabilitere dømte. Det ville da være let, hvis man kunne løse kriminalforsorgens udfordringer med så enkle greb.

Desværre ervirkeligheden langt mere kompleks, og de snuptagsløsninger, som etnograf Karen Ellen Spannow foreslår i sit debatindlæg (16.11.), savner enhver realitetsfornemmelse.

LÆS ARTIKLEN

Spannow åbner sit indlæg med at antyde, at regeringen fører populistisk retspolitik styret af mavefornemmelser.

Men lad mig slå fast, at jeg og mine regeringsfæller i høj grad lytter til fagfolk, når vi laver politik.

Vi mener, at der skal være en fornuftig balance mellem hårde og bløde tiltag, og det afspejles helt tydeligt i den nye aftale for kriminalforsorgen, som vi netop har vedtaget sammen med Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative.

Lovlig hashhandel vil med stor sandsynlighed medføre et generelt øget forbrug af rusmidlet og dermed flere skaderI den nye aftale for kriminalforsorgen – som i øvrigt bygger på grundige analyser og forskningsarbejde – har vi afsat midler til, at fængslerne i højere grad kan bremse indsmuglingen af hash i fængslerne med flere narkohunde og skannere.

Samtidig styrker vi indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet og opprioriterer bande-exit-programmerne, så vi kan få færre gengangere i fængslerne og dermed færre ofre for kriminalitet.

Det pudsige er, at Spannow gerne vil lytte til fagfolk, når de er kriminologer, men ikke, når de er fra sundhedsvæsenet.

Hun mener nemlig, at vi skal legalisere hash uden tanke på skadevirkningerne.

Men den sundhedsfaglige baggrund for opretholdelsen af forbuddet mod hash er imidlertid, at hash er forbundet med en lang række skadevirkninger.Sundhedsstyrelsen har blandt andet peget på øget risiko for angst- og panikreaktioner ved den enkelte hashrus, og længerevarende forbrug indebærer øget risiko for rygerlunger, psykiske sygdomme, forringet hukommelse og opmærksomhed.

Lovlig hashhandel vil med stor sandsynlighed medføre et generelt øget forbrug af rusmidlet og dermed flere skader.

Vi vil ikke legalisere hash, fordi det er stærkt sundhedsskadeligt. Punktum.

Der findes mig bekendt ingen klar dokumentation for, at eksempelvis bandekriminalitet stækkes af legalisering af hash

Vi skal i stedet bekæmpe den ulovlige hashhandel, og derfor har regeringen fra dag 1 prioriteret kampen mod organiseret kriminalitet, som hashhandlen er en del af.

Samtidig vil vi opfordre til ikke at støtte organiseret kriminalitet ved at købe hash – det får bare bagmændenes guldkæder til at vokse sig endnu større.Der findes mig bekendt ingen klar dokumentation for, at eksempelvis bandekriminalitet stækkes af legalisering af hash.

Til gengæld er det bevist, at hash er skadeligt.

Derfor skal hash være ulovligt. Og derfor ønsker regeringen at bremse de kriminelle hashbagmænd.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce