Parret Rimaz Alkayal og Alnour Alwan var adskilt i fire måneder ved tvang. I dag bor de ved Horsens med sønnen Abdul Aziz og vil anlægge sag mod staten.
Foto: Tor Birk Trads

Parret Rimaz Alkayal og Alnour Alwan var adskilt i fire måneder ved tvang. I dag bor de ved Horsens med sønnen Abdul Aziz og vil anlægge sag mod staten.

Debat

Advokatfuldmægtig: Er du asylansøger i Danmark, forventes du stiltiende at tåle rettighedskrænkelser

Det er glædeligt og et udtryk for integration og samfundsforståelse, når det unge syriske par, som Inger Støjberg fik adskilt, nu går rettens vej.

Debat

Politiken kunne i sidste uge fortælle, at ægteparret, der blev ulovligt adskilt ved Inger Støjbergs instruks, har valgt at tage skridt for at anlægge sag mod staten med påstand om økonomisk kompensation for den krænkelse, som parret har undergået i forbindelse med adskillelsen.

Og der skulle ikke gå lang tid, før reaktionerne på denne nyhed strømmede ind. Naser Khader (K) skrev på sin Facebookside blandt andet, at parret skulle være glade for at få asyl og komme videre, navnlig i lyset af at parrets landsmænd i Syrien lever i elendighed, armod og fattigdom og risikoen for at dø i bomberegn.

Ifølge Khader burde parret lære dansk og integrere sig i stedet for at sagsøge Danmark, der har givet dem husly. I samme vendinger hører man ikke overraskende Martin Henriksen (DF) i et interview til Politiken udtale, at parret er utaknemmelige, og at de bør sidde med en dårlig smag i munden. I henhold til Martin Henriksen må parret kunne forstå, at vi har lyttet til og taget imod dem, givet dem mad, drikke og husly.

Begge politikere er i øvrigt ikke sene til at tale om vestlige værdier, herunder om retsstatens spilleregler og fundamentale rettigheder for individet, for i en given situation at understrege en pointe om os mod dem.

At det skulle spille nogen som helst rolle, at der er tale om mennesker, som har fået asyl i Danmark, understreger absurditeten i de forargede udbrud. Ifølge de nævnte politikere må man tilsyneladende som asylansøgere kunne forstå, at rettigheder i Danmark kun udgør en relativ størrelse.

Asylansøgerne skal huske på, at de jo får mad og drikke i Danmark, og at de selvsagt også af disse årsager må tåle de krænkelser, vi som stat måtte udsætte dem for

Er du asylansøger i Danmark, må du således forvente at tåle rettighedskrænkelser. Asylansøgerne skal jo huske på, hvad de kommer fra, og hvilke meget værre grusomheder de om muligt vil undergå der. Samtidig skal asylansøgerne huske på, at de jo får mad og drikke i Danmark, og at de selvsagt også af disse årsager må tåle de krænkelser, vi som stat måtte udsætte dem for.

Ægteparret er (givetvis) flygtet fra krigen i Syrien og er ankommet i Danmark, som bryster sig af at være forkæmper for menneskerettigheder og af at have etableret en demokratisk retsstat. Det er en hån imod selve retsstaten, og det undergraver den elementære rettighed om lige adgang til domstolene, når Khader og Henriksen på denne måde sætter sig til smagsdommere over, hvem der med rimelighed må føre en retssag i Danmark og om hvad.

Domstolenes afgørelser er udtryk for, hvad der er gældende ret. Det er her, borgerne kan få endelig vished om en given retstilstand. Her er hverken Ombudsmanden, Retsudvalget eller politikernes tilkendegivelser udtryk for en endelig afgørelse af et retsspørgsmål. Det er alene domstolene, der kan tage endelig stilling hertil.

Det er skammeligt og dybt hyklerisk, når de to politikere på denne måde forsøger at gå i rette med ægteparret, der værner om de rettigheder, Danmark lover at beskytte. Ægteparret har efter min vurdering utvivlsomt et retskrav på erstatning. Man må samtidig gå ud fra, at ministeriet ikke frivilligt har ønsket at yde parret genoprejsning, idet der i så fald ikke havde været nogen sag (tvist) at indbringe for domstolene.

Ægteparret har efter min vurdering utvivlsomt et retskrav på erstatning

Det er glædeligt, at ægteparret står op for de fundamentale rettigheder, som beskytter danskere som udlændinge, høj som lav, tyk som tynd.

Det er glædeligt, at de søger at benytte sig af de danske domstole til at få afgjort en retlig tvist og få fastslået en retstilstand på området. At dette ægtepar vælger at gøre antræk til at gå rettens vej, er udtryk for en udtalt grad af integration og samfundsforståelse, som man efter min opfattelse med rimelighed kan betvivle, om Khader og Henriksen besidder.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

Annonce

Forsiden

Annonce