Tegning: Roald Als

Tegning: Roald Als

Jan Andreasen

Gid skolepolitikerne ikke havde lyttet til Niels Egelund

Internationale uddannelsesforskere frarådede på det kraftigste at lave skolereformen - før den blev vedtaget.

Jan Andreasen

I dagene omkring årsskiftet blev professor Niels Egelund stillet følgende spørgsmål af Information: ’Hvad er det mest positive, der er sket i Danmark i 2014?’

Niels Egelund svarede: ’Den nye skolereform. Det vil give en længere og mere varieret skoledag, hvor man får mulighed for at blande teori og praksis på en måde, man ikke har set før. Det vil gøre mange elever dygtigere og gladere for at gå i skole.’

Niels Egelund har aldrig været bange for at blande sig i debatten omkring folkeskolen. Det må man respektere. Tilbage står til gengæld en dyb undren over hans begejstring for folkeskolereformen.

Langt de fleste af de lærere der skal bakse Lov 409 og folkeskolereformen på plads ude på skolerne - og en række internationale eksperter - har meget svært ved at forstå, hvad det dog er professor Niels Egelund og de danske skolepolitikere har gang i.

Advarslerne har lydt lige siden det skæbnesvangre forår 2013, da Christiansborg og KL gik reformamok på skoleområdet.

Og skolepolitikerne - der var vældig stolte af reformen dengang – er i mellemtiden blevet påfaldende tavse i skoledebatten. Det lugter langt væk af ansvarsforflygtigelse, netop nu hvor problemerne hober sig op.

Analysen - som man kan høre i kulissen blandt politikere og embedsmænd - er imidlertid klar nok. Vi befinder os i år 1 med reformen og Lov 409. Når vi er nået om på den anden side af sommerferien, falder de genstridige lærere til ro - og så vil sygefravær og alle problemerne ude på skolerne forsvinde som dug for solen. Derefter begynder det hele at køre på skinner. De vil givetvis blive klogere.

For nylig opfordrede KL’s topforhandler Michael Ziegler – som stadig står helt alene på kommandobroen – formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen til 'at spise brød til og tage det roligt'.

Opfordringen kom, efter at Bondo Christensen, var kommet med følgende udtalelse til Politiken, i forbindelse med forhandlingerne om den ny arbejdstidsaftale: ’Jeg vil ikke lægge skjul på, at der er en risiko for en konflikt. Det er ikke nogen god situation at sidde i. Folkeskolen har bestemt ikke brug for en ny konflikt og jeg ønsker det ikke. Alligevel ser jeg bestemt en risiko.’

Lærerformandens udtalelse er en nøgtern konstatering af situationen i folkeskolen i dag. Det bliver endog meget svært, at få et flertal af landets 60.000 lærere med på en ny aftale, der skal godkendes ved en urafstemning, med mindre der bliver gjort noget ved de meget store problemer på skolerne, især omkring forberedelsen. Så stor er vreden blandt lærerne.

Mon ikke Michael Ziegler skulle hive en uge ud af kalenderen og tage turen ud på skolerne? For simpelthen at få et billede af hvad det er eleverne, lærerne og skolelederne slås med i deres hverdag

Så mon ikke Michael Ziegler skulle hive en uge ud af kalenderen og tage turen ud på skolerne? For simpelthen at få et billede af hvad det er eleverne, lærerne og skolelederne slås med i deres hverdag, så vil han givetvis blive meget klogere. Og han må gerne tage en håndfuld af sine politiske kolleger med sig.

Internationale uddannelsesforskere – med new zealandske John Hattie i spidsen – frarådede, som sagt, på det kraftigste, at lave skolereformen, før den blev vedtaget. Og de forudså dengang mange af de problemer man siden er løbet ind i.

Senest har den finske Havardprofessor Pasi Sahlberg blandet sig i koret, og han er kommet med følgende gode råd til de danske skolepolitikere: ’I skal forsøge at finde en sammenhængende ide i uddannelsespolitikken og så arbejde i den retning…Prøv at undgå en situation, hvor retningerne, ideerne og prioriteringerne og visionerne ændrer sig hvert andet eller hvert fjerde år. Ingen højt præsterende lande i verden ændrer retning i uddannelsespolitikken ved hvert regeringsskifte.’

Gid skolepolitikerne på Christiansborg dog havde lyttet til den finske professor – i stedet for Niels Egelund - før de lavede alle ulykkerne for snart to år siden.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce