Gejstligt. Der er ulighed mellem folkekirken og andre trossamfund, og staten behandler medlemmer af folkekirken anderledes end ikke-medlemmer. Spørgsmålet er, om ulighederne er problematiske?, spørger filosof.
Foto: Jacob Ehrbahn (arkiv)

Gejstligt. Der er ulighed mellem folkekirken og andre trossamfund, og staten behandler medlemmer af folkekirken anderledes end ikke-medlemmer. Spørgsmålet er, om ulighederne er problematiske?, spørger filosof.

Filosofferne

Hvorfor må staten gerne støtte kunsten, men ikke folkekirken?

Hvad er egentlig fordelene ved at adskille stat og kirke?

Filosofferne

I Danmark er der en tæt forbindelse mellem stat og kirke.

Ifølge Grundloven er den luthersk-evangeliske kirke den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Så folkekirken har staten i ryggen og står stærkere end andre trossamfund.

Imidlertid er folkekirken en mærkelig svag størrelse – den har ingen uafhængighed og kan ikke træffe egne beslutninger. Ikke alene understøtter staten kirken, kirken er også en del af staten. Det kom tydeligt til udtryk, da kirkeminister Manu Sareen indførte et vielsesritual for homoseksuelle i folkekirken.

Dette fik mange mere konservative dele af kirken til at fare i flint og en del til at melde sig ud i protest.

Men ministeren var i sin gode ret, for ikke alene er der ingen, der kan tale på vegne af folkekirken – der er heller ingen lovgivning for, hvilke dele af folkekirken, Folketinget kan regulere, og hvad der er 'indre anliggender', som bør ordnes inden for kirken.

Dette vil ministeren nu have ændret på. Han har nedsat en kommission, der skal komme med forslag om en reform af folkekirkens styringsstruktur. Men der er ingen planer om at ændre den grundlæggende model.

Spørgsmålet er dog, om der er problemer med selve modellen? Selv om kirken hedder ”folkekirken”, er den jo øjensynligt nærmere statens kirke. Dette kan forekomme problematisk fra flere vinkler:

Fra en demokratisk synsvinkel man mene, at forbindelsen mellem stat og kirke kompromitterer statens rolle som den politiske autoritet, der skal repræsentere hele folket og behandle alle borgere lige.

Det forekommer forkert, at folk tvinges til at bidrage til finansiering af en religiøs organisation, de ikke er medlemmer af

Eftersom kun 80% af befolkningen er medlemmer, og andelen løbende falder, er dette en forskelsbehandling, der ikke hører hjemme i en moderne demokratisk stat.

Fra kirkens synsvinkel kan ordningen være problematisk, da staten dominerer kirken, der er afhængig af staten og ikke har sin egen stemme. Vi bryster os normalt af, at vi har religionsfrihed i Danmark. Men på sin vis er Folkekirkeordningen en begrænsning af religionsfriheden, da medlemmer af folkekirken påtvinges ritualer udefra.

Begge kritikker kan pege i retning af, at en adskillelse af stat og kirke ville være at foretrække – både fra statens og kirkens perspektiv. Ved nærmere eftersyn er ingen af argumenterne dog helt så klare:

Der er ulighed mellem folkekirken og andre trossamfund, og staten behandler medlemmer af folkekirken anderledes end ikke-medlemmer. Spørgsmålet er, om ulighederne er problematiske?

En demokratisk stat skal repræsentere hele folket og behandle alle borgere lige, men det er mindre klart, hvad dette betyder i praksis. Det ville uden tvivl være et problem, hvis staten håndhævede religiøse love eller gradbøjede rettigheder ud fra, om folk var medlemmer af folkekirken eller ej.

LÆS MERE

Men det er jo ikke tilfældet.

Selv om staten understøtter kirken, har kirken ingen indflydelse på statens lovgivning, og der vedtages ikke religiøse love i Folketinget. Ligeledes er staten både i kraft af Grundloven og menneskeretskonventioner underlagt stærke forbud mod diskrimination.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Uligheden bliver mere tydelig i forhold til den rent økonomiske understøttelse af folkekirken. Selv om ikke-medlemmer slipper for at betale kirkeskat, betaler de alligevel over den almindelige skat til folkekirkens administration, uddannelsen af præster osv.

Det forekommer forkert, at folk tvinges til at bidrage til finansiering af en religiøs organisation, de ikke er medlemmer af.

At staten dominerer kirken, er kun et problem, hvis man mener, at en kirke bør kunne have sin egen stemme og træffe egne afgørelser

Men på den anden side: Staten tvinger jo også borgere til at finansiere kunstmuseer, selv hvis de ikke bryder sig om kunst. De færreste synes, det er et demokratisk problem. Hvad er forskellen?

En mulig forskel er, at statslig støtte til en kirke fremmedgør de borgere, der ikke er medlemmer, fra staten eller ligefrem udtrykker, at staten betragter dem som andenrangs borgere. Uretfærdigheden er således nærmere symbolsk. Spørgsmålet er så, hvorfor symbolsk ulighed er et problem? Hvorfor er støtte til moderne kunst ikke problematisk af samme grund?

At staten dominerer kirken, er kun et problem, hvis man mener, at en kirke bør kunne have sin egen stemme og træffe egne afgørelser.

Men ifølge lutheransk kristendom har kirken ikke nogen særlig status - troen er et personligt forhold mellem den enkelte og Gud. Så der er en teologisk grund til, at folkekirken måske ikke bør have sin egen stemme.

DEBAT

Det kan være et problem, hvis staten påtvinger folkekirken ritualer eller griber ind i kirkens centrale funktioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men det er ikke nødvendigt at adskille stat og kirke for at gøre noget ved dette problem – her kan den reform af styringsstrukturen, som kirkeministerens kommission skal komme med forslag til, være tilstrækkelig.

Det betyder dog ikke, at vi bare bør afvente kommissionens forslag og acceptere, at folkekirkeordningen fortsætter i let revideret udgave.

Vi bør i stedet som borgere benytte anledningen, hvor der er fokus på forholdet mellem stat og kirke, til at få en offentlig diskussion af dette emne, der både er af grundlæggende politisk og religiøs betydning, hvad enten man er medlem af folkekirken eller ej.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce