Foto: Anne-Marie Steen Petersen
Filosofferne

De højreorienterede handler sådan set også politisk korrekt

Der er sandheder, som man ikke må sige på begge politiske fløje, selv om det oftest er de venstreorienterede, der beskyldes for politisk korrekthed. Lad mig komme med en række eksempler.

Filosofferne

Tidligere på året spurgte Fox News’ Bill O’Reilly Donald Trump om hans syn på Vladimir Putin. Trump gav indtryk af, at han respekterede Putin, hvortil O’Reilly svarede:

»Men han er en morder«. Trump benægtede ikke, at Putin var en morder. I stedet svarede han: »Der er mange mordere. Tror du, at vores land er så uskyldigt… Jeg tror, at vores land også ofte slår ihjel«.

Ofte når Trump udtaler sig, vækker det indignation blandt især venstreorienterede. Men dette tilfælde var anderledes. Mange venstreorienterede er, uanset hvad de så ellers måtte mene om Trump, helt enige i, hvad Trump sagde i sit »nos quoque«-forsvar (eller, på dansk, »vi også« – flertalsvarianten af »du også«-indvendingen) for sin Putinrespekt. Tænk bare på krigen mod Irak 2003, USA's tidligere rolle i Sydamerika, Irangate etc.

Problemet er ikke, at det, Trump sagde, var usandt, men at det var en sandhed, som det er politisk ukorrekt at sige

Derimod var mange højreorienterede forargede over Trumps udsagn. Den republikanske senator Mitch McConnell distancerede sig selv fra Trump: »Putin er en tidligere KGB-agent. Han er en slyngel. Han blev ikke valgt ved, hvad de fleste vil anse for et anstændigt valg. Russerne annekterede Krim, invaderede Ukraine og blandede sig i vores valg. Og nej, jeg synes ikke, Ruslands adfærd kan sidestilles med USA's«.

Selv hvis McConnell har ret i alt, hvad han siger her, så betyder det ikke, at Trump ikke også havde ret i, hvad han sagde: At USA ikke er så uskyldig endda selv. Så hvad er problemet egentlig i Trumps udsagn?

Problemet er ikke, at det, Trump sagde, var usandt, men at det var en sandhed, som det er politisk ukorrekt at sige. Vel at mærke ikke så meget i en venstreorienteret optik, som i en højreorienteret, amerikansk-nationalistisk optik. Men er politisk korrekthed ikke en dårlig egenskab, som er forbeholdt venstreorienterede?

Som jeg ser det, så er politisk korrekthed en blandet landhandel – meget er dårligt, men noget er generelt godt. Det er utvivlsomt også rigtigt, at politisk korrekthed ofte ses som en skavank, som alene venstreorienterede lider af. Men det er – som f.eks. McConnell’s reaktion på Trumps udtalelser viser – en misforståelse at tro, at politisk korrekthed ikke er at finde til højre for midten.

En form for politisk korrekthed – den som er på spil i Trumps 'ikke så uskyldig'-udtalelse – er, at der er sandheder, som man ikke må sige, eller spørgsmål, man ikke må stille, fordi det, at de bliver udtalt, påstås at ville støtte de forkerte politiske sager.

Vi kender f.eks. den form for politisk korrekthed fra indvandrerdebatten, hvor nogle venstreorienterede mener, at det er problematisk at offentliggøre kriminalitetsstatistikker, der viser en overrepræsentation af ikke-etniske danskere indenfor en række typer af forbrydelser.

Højrefløjens politiske korrekthed er mindre synlig, fordi den sidder mere på rygmarven af de fleste af os

Men jævnfør McConnell: Selvsamme modstand mod at udtale sandheder, som opfattes som misopportune, er noget, der genfindes blandt højreorienterede. Herhjemme har dansksindede højreorienterede (også) i årtier modsat sig, at historieundervisningen i folkeskolen skulle beskæftige sig med behandlingen af tyske flygtninge i Danmark i årene efter Anden Verdenskrig.

En anden form for politisk korrekthed er meningskonformisme – at man er hypersensitiv overfor, om man nu har holdninger, som falder sammen med holdningerne hos gruppen af mennesker, som har de ’rigtige’ holdninger. Denne form for politisk korrekthed er en skidt ting, for den strider mod selvstændig stillingtagen på et rationelt grundlag.

Men meningskonformisme er bestemt ikke forbeholdt venstreorienterede. Man kan her erindre sig Søren Krarups ubehag ved at se paralleller draget mellem vedkommendes syn på homoseksualitet som en sygdom og islamisters på dette punkt selvsamme syn.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

En tredje form for politisk korrekthed er, at man, jævnfør Den Store Danske, udskifter »ord, der opfattes som belastede, med mere hensynsfulde og neutrale« ord. I stedet for f.eks. at sige »luder«, så siger man »sexarbejder«.

Eller i stedet for at sige »dårekiste« som man sagde i 1820’ernes Danmark, så siger man (som man dengang begyndte at gøre i stedet, fordi »dårekiste«, som det hed, »sårede den menneskelige følelse«), »galeanstalt« – et udtryk, der siden er blevet erstattet af mange andre.

For mig at se er denne form for politisk korrekthed generelt en god ting, selvom den som andre gode ting kan drives for vidt. Uanset om man er enig i det synspunkt eller ej, så er politisk korrekthed i denne variant også noget som findes hos højreorienterede.

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de foretrækker »erhvervsmand« fremfor »udbytter«, »DF'er« fremfor »højre-nationalist«, eller »Ældresagen« fremfor »Ensomme Gamles Værn« (som Ældresagen hed tidligere). Brugen af disse mere hensynsfulde udtryk fremfor tilsvarende mindre hensynsfulde udtryk opfattes generelt ikke som politisk korrekthed, da der er tale om veletablerede sproglige vaner fremfor sproglige fornyelser.

Men det minder os bare om, at det er letkøbt at harcelere over politisk motiverede sproglige fornyelser, hvis vores etablerede sproglige vaner allerede er politisk motiverede, og det på en sådan måde, at vores sprog er respektfuldt overfor dem, man ønsker at respektere, og ikke er det overfor dem, man ikke ønsker at respektere.

Også højreorienterede kan altså være politisk korrekte – beklageligvis hvad angår de to første former for politisk korrekthed. Så hvad er forklaringen på, at de ikke anklages for at være det?

En mulighed er som antydet, at højrefløjens politiske korrekthed er mindre synlig, fordi den sidder mere på rygmarven af de fleste af os, end f.eks. de ofte lidt kunstige sproglige revisioner som venstreorienterede fremmer i forsøget på at rense sproget for diskriminerende udtryk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

En anden forklaring kunne være, at selv om højreorienterede kan være, og i mange henseender er, politisk korrekte, så er de det i mindre grad end venstreorienterede, f.eks. fordi de er mindre politisk-strategiske (virkelig?), typisk mere individualistiske og dermed mindre meningskonformistiske (måske sandt til en vis grad?), eller simpelthen mindre respektfulde (lyder ikke godt – måske næsten lidt politisk ukorrekt…).


Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce