Tegning. Mette Dreyer

Tegning. Mette Dreyer

Henrik Marstal

Bestyrelsen i DR ligner desværre en Old Boys-klub

Bestyrelseslokalet i Danmarks Radio trænger til en hovedrengøring ved årsskiftet.

Henrik Marstal

Når DR's nuværende bestyrelse går af 31. december, er der en oplagt mulighed for at få foretaget en tiltrængt hovedrengøring i bestyrelseslokalet. For magen til ikke-mangfoldig sammenslutning skal man lede længe efter.

Tunge erfaringer fra erhvervslivet samt direktørposter inden for erhverv og kommunikation lader til at have været de mest gennemgående kvalifikationer blandt medlemmerne, når de skulle udpeges. Enkelte kreative kompetencer har dog været i spil, først og fremmest den siddende bestyrelsesformand Michael Christiansens erfaringer som direktør for Det Kongelige Teater gennem 16 år samt den forfattervirksomhed, som Dansk Folkepartis medlem Ole Hyltoft gennem et langt liv har bedrevet.

Der har altså været en vis mængde kunstnerisk know-how til stede i bestyrelsen. Men det er spørgsmålet om den mere overbevisende ville kunne varetage sine opgaver i forhold til sit samfundsansvar og sin forpligtelse på løbende, kulturel værdiskabelse, hvis bestyrelsessammensætningen fremover blev mere profileret, hvad angår mangfoldighed og kreativitet. Tiden er i hvert fald kommet til at overveje muligheden af at skabe en sådan sammensætning.

Her er lidt baggrund: DR bliver ledet af en bestyrelse på 11 medlemmer, som hvert fjerde år er på valg. Seks medlemmer udpeges af de politiske partier ved hjælp af henholdsvis et rødt og et blåt valgforbund med tre pladser hver. To andre medlemmer vælges af DR's medarbejdere, og endelig udpeger kulturministeren de tre sidste medlemmer, herunder forkvinden/formanden.

Eftersom medlemmerne sagtens kan sidde i mere end én periode, er det langt fra sikkert, at udskiftningen i denne omgang bliver særlig stor. Dog vil fem medlemmer ved periodens udgang have siddet der i otte år, mens fire andre, inklusive Michael Christiansen selv, vil have siddet der i omkring seks år.

LÆS DEBAT

Der er derfor grund til en forsigtig formodning om, at der i et vist omfang bliver plads til nye medlemmer, når den nye bestyrelse tiltræder 1. januar. Det vides dog først sidst i november, hvornår sammensætningen forventes at blive offentliggjort. Dog står det allerede nu klart, at Enhedslisten i det røde valgforbund har udpeget Line Barfod som partiets første medlem i bestyrelsen nogensinde. Hun erstatter Aage Frandsen (SF), der indtrådte for otte år siden.

Den siddende bestyrelse scorer bestemt ikke særligt højt, hvis man ser på mangfoldighedsparametret: Ni ud af de elleve medlemmer er mænd; alle elleve er hvide, etniske danskere; gennemsnitsalderen befinder sig omkring de 60 år (men spreder sig dog fra 44 år til 79 år); alle elleve er formodentligt (kultur)kristne; og langt de fleste har en erhvervs- eller kommunikationsbaggrund.

Bestyrelsen ligner kort sagt en Old Boys-klub med en kompetencesammensætning, som kun de mest traditionelt tænkende virksomheder ville prioritere højt. Spørgsmålet er om det egentlig er godt nok? Jeg vil klart mene nej.

For selvom DR's bestyrelse indlysende bør agere 'usynligt' og overlade både ledelsen og synligheden til direktionen, er det nødvendigt, at bestyrelsen konstant er i stand til at afkode og reagere på de løbende udfordringer og behov, som den voksende kompleksitet blandt de mange DR-brugere dagligt skaber - demografisk, kulturelt og socialt. Ellers er det ikke en bestyrelse, som er i stand til at være sit ansvar bekendt.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

I sin bog 'Når bestyrelsen skaber værdi' forklarer erhvervslederen Torben Ballegaard eksempelvis om de indlysende fordele, der er ved bestyrelser med en høj grad af mangfoldighed. For især etnisk, geografisk, kulturel og kønsmæssig diversitet er en forudsætning for, at enhver bestyrelse kan holde sig på stikkerne, sikre en høj grad af kontakt med den omgivende virkelighed og ikke mindst være til stede for sine kunders eller brugeres skyld.

Hvis DR var en ren medievirksomhed, ville bestyrelsessammensætningen måske ikke være helt så afgørende i forhold til kreativitetsparametret. Men nu er DR som bekendt også en kulturvirksomhed med stor indflydelse på danskernes kulturelle hverdagsprægning. Derfor er det indlysende, at en bestyrelse med flere kreative kompetencer ville kunne styrke DR som institution, hvad enten det skulle være kulturledere eller ligefrem aktivt udøvende kunstnere, der blev udpeget.

LÆS HENRIK MARSTAL

Problemet ved DR's bestyrelsessammensætning er i den forbindelse flere: For det første er seks af medlemmerne politiske profiler, som i sig selv bliver udpeget af andre årsager end de kulturelle eller mangfoldighedsmæssige. For det andet har de to parametre traditionelt ikke været relevante for de udpegninger, som kulturministeren har stået for. Og for det tredje er DR's egne repræsentanter ligeledes udpeget af andre årsager end at skulle bidrage til kreativitet eller mangfoldighed.

Det altoverskyggende problem er dog, at hele fire vidt forskellige instanser til sammen har ansvaret for udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne - de to valgforbund, DR's medarbejdere og kulturministeren - samtidig med, at instanserne ikke koordinerer deres udpegninger med hinanden. Hvis der skal være fokus på de kulturelle og mangfoldighedsmæssige parametre, forudsætter det derfor, at de fire instanser sætter sig sammen og i fællesskab finder frem til en bestyrelsessammensætning, der tager hensyn til disse forhold.

Ingen af de fire instanser bør altså udpege sine medlemmer uden samtidig at skele til hvem de andre tre instanser påtænker at udpege - og de bør alle fire være opmærksomme på, at et fælles sigte for sammensætningen er vigtigere end hvilke enkeltpersoner, der bliver udpeget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

En samlet koordinering ville altså kunne give mulighed for at sammensætte en bestyrelse med en markant profil hvad angår mangfoldighed og kreative kompetencer - til fordel for alle dem, som det først og sidst drejer sig om: DR's brugere.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce