Tegning: Jørn Villumsen

Tegning: Jørn Villumsen

Pouline Middleton

Børnefamilier og ældre skal da bo i generationshuse i fremtiden

Skrot din drøm om kedelig kernefamilie. Flyt i stedet sammen med ældre og unge. Red dit parforhold, din alderdom og dine børns opdragelse.

Pouline Middleton

Det er på tide at gøre op med idealet om kernefamilien, hvor to fast definerede køn har en monogam relation med hinanden i minimum 30 år. Både voksne og børn betaler en alt for høj pris for dette ideal. Derfor har vi brug for nogle nye modeller. En af dem er venskabsforældre, som jeg skrev om i Politiken for nylig. En anden er generationshuse. Det er et koncept, som kan opfylde børn og ældres behov for tryghed og samvær, og voksnes behov for tryghed og et varieret følelses- og sexliv.

Den kærlighed, vi kender, er i opbrud. Folk er på vej væk fra den model, hvor man udlever alle områder af kærligheden med én person, til at man deler sit liv op og udlever elementer med forskellige personer. Denne frihed fører til skilsmisser, hvor forældrene så flytter hver for sig.

Man kan løse det ved at definere nogle nye boformer, der kan rumme disse tendenser og give børnene en tryggere ramme. Vi har også brug for at gentænke, hvordan vi udfører omsorgsopgaver i samfundet, fordi vi ikke fortsat vil have råd til i lige så høj grad at betale andre mennesker for at tage sig af vores gamle og svage. En tredje udfordring er ensomheden blandt enlige borgere i storbyerne. Generationshuse er et muligt svar på dette.

Generationshuse er større huse eller en hel opgang, hvor der bor mennesker i forskellige generationer, og hvor man deles om de praktiske opgaver. Man behøver ikke at være i familie med hinanden for at bo sammen. Man kan frit vælge, hvem man vil bo sammen med. Ældre, der er gift eller single, kan flytte ind, og de kan så med hinanden og med børnene opfylde behov for nærhed, tryghed og omsorg. Det skaber en tryg ramme for børnene at vokse op i. Og denne trygge ramme kan fortsætte, også selv om forældrene ikke fortsætter. Og rammen kan rumme de ældres ændrede behov, i takt med at de forandrer sig.

Vi er heldigvis blevet klogere, og den klogskab kan vi bruge til at tage det bedste fra de velfungerende kollektiver og parre det med det bedste fra kernefamilien

Som det er i dag, lever børn et liv på usikre præmisser, fordi de kun har to mennesker til at udgøre deres stabile ramme. Ja, nogle børn har kun en primær omsorgsperson. Det gør det sårbart for barnet at vokse op.

I et generationshus kan barnet have flere tætte omsorgspersoner, og det betyder, at hvis den ene ikke har tid eller ikke er der, vil der være en anden, som kan træde til. I et generationshus kan børn også vokse op blandt voksne, som definerer virkeligheden forskelligt. Dermed kan børnene spejle sig frit i det, der passer til deres personlighed, og dette kan udvikle sig, i takt med at barnet vokser op.

Det er nærliggende at sammenligne generationshuse med kollektiver. Men i kollektiverne kastede man sig ud i at eksperimentere med nye måder at leve på, og konsekvenserne ignorerede man.

Vi er heldigvis blevet klogere, og den klogskab kan vi bruge til at tage det bedste fra de velfungerende kollektiver og parre det med det bedste fra kernefamilien. Voila! Generationshuse er et bud på fremtidens boform.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Når ældre mennesker, forældre og børn lever i et generationshus, gør man samværet og det fælles ansvar for at få tingene til at fungere til rygraden. Det er væsentlig mere stabilt end at gøre forelskelse og seksuel tiltrækning til rygraden. Det første kan man styre og få til at bevæge sig i takt, det andet styrer en og bevæger sig i forskellige grader af utakt. Ja, utakten kan være netop den benzin, der får begæret til at flamme.

Generationshuse nedbringer de negative effekter af den ukontrollable forelskelse og ditto seksuelle begær. Det bliver noget, man kan leve ud for lystens skyld, fordi konsekvenserne af ens seksuelle adfærd ikke er knyttet til fortsat opretholdelse af ens livsramme og de dertil knyttede annuitetslån.

I sådanne huse vil børn sandsynligvis slet ikke opdage, hvis en eller begge deres forældre finder en anden at dyrke sex med, end de plejer. Og sådan burde det jo være. Men sådan er det ikke i dag. Der er børns dagligdag baseret på, hvor gode forældrene er til at forvalte noget, der i bund og grund er ukontrollabelt. Generationshuse kan også afbøde stødet, hvis forældrene beslutter sig for ikke længere at bo sammen. De kan måske begge blive boende i hver sin ende af huset, eller også kan den ene af forældrene blive boende i huset med børnene, og de andre og dermed vil børnene stadig have en tryg ramme at vokse videre i.

Ældre og børn kan have gavn af hinanden, fordi de ældre ofte er bedre til at nyde livet end mennesker, der er på arbejdsmarkedet. Børnene ved ikke så meget om, hvad man kan bekymre sig om, og de ældre ved, at livet skal leves nu.

Det skaber et godt følelsesmæssigt rum. Økonomisk er det også en rigtig god idé med generationshuse, idet velfærdssamfundet ikke har råd til at opfylde ældres behov for hjælp og pleje, fordi der kommer færre på arbejdsmarkedet. De færre på arbejdsmarkedet skal også arbejde længere, fordi der er færre af dem, så de har brug for hjælp til de praktiske opgaver omkring børn og hjem. Enlige ældre kan flytte i generationshuse og dermed afhjælpe ensomheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Generationshuse kan også give større frihed til at ændre sin boform livet igennem, fordi der kan skabes større enheder over hele landet, som mennesker så kan flytte rundt imellem. Det egner sig langt bedre til det skiftende arbejdsmarked, som kun bliver en større realitet fremover, end den boligmæssige stavnsbinding af borgere, som sker i dag.

Vi kan etablere generationshuse i eksisterende bygninger, og nogle har også gjort det. Men det bedste vil være, hvis kreative arkitekter og bygherrer kan samarbejde med kommuner om at bygge nye huse. Så er jeg sikker på, at realkreditinstitutterne kan udtænke en effektiv og billig måde at finansiere det på, som ikke kommer på tværs af EU’s regler.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce