Flere spår, at importen af tyske biler fra Danmark vil stige fra de 50.000, som den ligger på nu.
Foto: Thomas Borberg

Flere spår, at importen af tyske biler fra Danmark vil stige fra de 50.000, som den ligger på nu.

Danmark

Tyske miljøzoner sender gamle biler til Danmark

Tyske storbyer forbyder forurenende biler, og de ender i Danmark. Samtidig kan Danmark ikke leve op til EU’s grænser for luftforurening.

Danmark

Biler i tusindvis er blevet for forurenende til at køre i de tyske storbyer, hvor de nu er blevet forbudt. Til gengæld er de velkomne i Danmark. I løbet af 2008 har over 30 tyske byer indført miljøzoner, hvor kun biler af en nyere dato har lov at køre, fordi de gamle forurener for meget. Over de kommende år er yderligere 15 byer på vej til at indføre miljøzoner, og for hvert år der går, vælger flere tyske byer at stramme reglerne for, hvilke biler der må rulle rundt på vejene. I Berlin må alle dieselkøretøjer fra 2010 således ikke være ældre end fra 2006, medmindre de har et partikelfilter.

Forurening og dødsfald i Danmark
Det kan kun betyde én ting for bilimporten til Danmark, mener foreningen Det Økologiske Råd.

»En stor del af de tyske bilejere vil købe en nyere bil, og en stor del af de brugte biler vil blive eksporteret til Danmark, hvor de vil forurene og betyde flere dødsfald«, siger bestyrelsesmedlem i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen.

Allerede i dag må alle dieseldrevne person- og varebiler i Berlin ikke være ældre end årgang 1997, mens tunge dieselbiler skal være nyere end årgang 1996. I hvert fald, hvis de skal sætte deres hjul i byens 88 kvadratkilometer store miljøzone. Alternativt skal dieselkøretøjerne have påmonteret partikelfiltre, mens benzinbiler skal være udstyret med katalysatorer.

Skat forventer også flere gamle tyske biler
De danske skattemyndigheder har endnu ikke statistik over, hvor mange biler der er blevet importeret fra Tyskland i 2008, men chefkonsulent Jørn Nysum Schoop fra Skat oplyser, at Danmark hvert år importerer 50.000 biler fra Tyskland, og at de fleste er mere end fem år gamle. Han forventer også flere biler som følge af de tyske miljøzoner:

»Det skulle da være underligt, om ikke det vil betyde, at der kommer flere tyske brugtbiler til Danmark«, siger Jørn Nysum Schoop.

Hos Dansk Automobilforhandler Forening forventer direktør Preben Kjær et decideret boom i antallet af brugte biler som følge af de tyske miljøzoner.

»Inden vi ser os om, taler vi om 100.000 biler – altså en fordobling«, siger han.

Danmark overskrider EU's forureningsgrænser
Ifølge Det Økologiske Råd kommer det forudsagte boom til at betyde flere dødsfald som følge af luftforurening.

Kåre Press-Kristensen henviser til en hollandsk undersøgelse, som viser, at der er cirka 41 procent overdødelighed blandt personer, som bor under 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Forudsigelserne kommer samtidig med, at det har vist sig, at Danmark overskrider EU’s grænser for, hvor stor en mængde skadelige partikler og kvælstofdioxid der må være i luften.

Danmark har siden januar 2005 skullet leve op til en grænse for partikler, men den blev overskredet på flere danske målestationer i både 2005, 2006 og 2007.

Når det kommer til kvælstofdioxid, gælder EU’s grænser fra 2010, men Miljøstyrelsens beregninger viser, at der vil være overskridelser på en række gadestrækninger i København i 2010.

Miljøstyrelsen: Tyske biler betyder kun lidt
Kontorchef i Miljøstyrelsen Lasse Dahlberg erkender, at personbilernes forurening har betydning for luftforureningen. Men han tvivler på, at en øget import af brugte biler fra Tyskland betyder, at Danmark kommer længere fra målene.

»Importen af tyske biler betyder forsvindende lidt, fordi vi eksporterer et tilsvarende antal gamle biler. Så der skal ske meget, før det vælter vores regnskab«, siger Lasse Dahlberg.

Økologisk råd ønsker tyske regler

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

I sit oplæg til en infrastrukturkommission vil regeringen nedbringe luftforureningen ved at fremme grøn trafik.

Det Økologiske Råd ønsker, at Danmark indfører miljøzoner for personbiler i lighed med Tyskland. På nuværende tidspunkt giver dansk lov kun mulighed for miljøzoner i Københavns, Frederiksborg, Århus, Odense og Aalborg kommuner, og reglerne gælder udelukkende dieseldrevne køretøjer med en vægt på over 3,5 ton.

Reglerne for lastbiler bliver dog skærpet fra 2010, og Miljøstyrelsen er i gang med at undersøge muligheden for, at varevogne kan omfattes af miljøzonerne. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøministeren.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce