Sundt. Den norske undersøgelse viser, at kulturelt udadvendte mennesker  vurderer deres helbred og livskvalitet  højere end mennesker, der aldrig  deltager i kulturelle aktiviteter. Her  kigger en mand på andre mænd på  Louisianas Richard Avedon-udstilling  sidste år.
Foto: Jacob Ehrbahn (arkivfoto)

Sundt. Den norske undersøgelse viser, at kulturelt udadvendte mennesker vurderer deres helbred og livskvalitet højere end mennesker, der aldrig deltager i kulturelle aktiviteter. Her kigger en mand på andre mænd på Louisianas Richard Avedon-udstilling sidste år.

Kunst

Mænd har godt af at gå på museum

Ny undersøgelse viser, at mænd får det bedre af at være passive kulturbrugere.

Kunst

En tur på museum, i teatret eller sågar i kirke kan ikke bare udvide ens horisont, men også gavne ens helbred og sætte livskvaliteten væsentligt i vejret.

Det fremgår af en ny, omfattende undersøgelse af sammenhængen mellem kulturforbrug og helbred, som forskere på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har foretaget.

Kvinder skal være aktive
Hvad der måske er endnu mere interessant, er, at undersøgelsen også viser, at der – også her – er forskel på kønnene: Hvor kvinder får det bedre af at deltage aktivt i kulturlivet – f.eks. ved at gå til kor eller dans eller spille på et musikinstrument – får mænd det bedre af at være passive tilskuere til kulturelle begivenheder.

Forskerteamet bag undersøgelsen delte nemlig ’kulturelle aktiviteter’ op i ’passive’ og ’aktive’.

Det, vi ser, er, at mænd, der går på museum eller til koncerter, teater eller film, har den laveste depressionsscore.

Et museumsbesøg eller en aften i biografsædet eller på fodboldlægterne hører f.eks. til den passive del, mens folk, der spiller tuba, går til sang eller tango eller plejer menighedsrådsarbejdet, figurerer som aktive kulturbrugere.

Resultatet er tydeligt I undersøgelsen deltog et bredt udsnit af den norske befolkning, godt 50.000 voksne nordmænd. De blev blandt andet spurgt, om de inden for den seneste tid har deltaget aktivt eller passivt – hvis overhovedet – i en eller flere kulturelle begivenheder.

Samtidig skulle de svare på, hvordan de vurderer deres såvel fysiske som mentale helbred, og hvor tilfredse de er med deres liv.

Kultur giver livskvalitet
Resultatet er tydeligt: Jo mere kulturelt udadvendte deltagerne er, desto højere har de vurderet såvel helbred som livskvalitet.

Cirka 84 procent af dem, der inden for de seneste seks måneder har deltaget i mindst fire kulturelle aktiviteter, hvad enten det nu har været som aktiv udøvende eller passiv konsument, mener, at de har et godt eller meget godt helbred.

Det tilsvarende tal for dem, der svarer, at de aldrig deltager i kulturelle aktiviteter, er knap 72 procent.

Er mænd nogle dovne hunde?
Samtidig viser undersøgelsen en tydelig forskel på kønnene. Hvor begge køn forbinder passiv kulturdeltagelse med et godt helbred og en ditto livskvalitet, er det især kvinder, der udviser glæde ved selv at deltage aktivt. Derimod får mænd mere ud af at gå i kirke eller kigge på kunst på en udstilling end ved selv at svinge malerpenslen – eller for den sags skyld kroppen på dansegulvet.

Er det, fordi mænd er nogle dovne hunde?

»Nej«, lyder det tøvende fra Steinar Krokstad, som er med i det forskerteam, der står bag undersøgelsen. »Det, vi ser, er, at mænd, der går på museum eller til koncerter, teater eller film, har den laveste depressionsscore. Og hvad angår livskvalitet, har det også en ganske stærk virkning på mænd at gå i kirke og deltage i sportsbegivenheder. Men vi har ikke nogen teorier om, hvorfor det er sådan«.Man kan ikke sige, at det er noget biologisk?

»Nej, det vil jeg ikke begynde at spekulere i«.

Håb om bedre helbred

Håbet er, siger Steinar Krokstad, at både denne undersøgelse og videre forskning inden for feltet vil kunne bruges helbredsfremmende. »Sygdomsbilledet er i dag mere præget af psykosociale lidelser. Gamle metoder med sygdomsfokuseret forebyggelse har begrænset værdi og potentiale, og der kan kultur været et vældig positivt alternativ. Overvægt og fedme er jo f.eks. et stort problem i samfundet, så vi er i gang med at undersøge, om det kan have en virkning på unges vægtudvikling at deltage i kulturlivet, for vi ved, at kulturarrangementer skaber aktivitet«, siger forskeren.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce