Her er det helt klart bedst at køre i den ene side af tysk Autobahn. Køer kan opstå uden varsel.
Foto: ADAC

Her er det helt klart bedst at køre i den ene side af tysk Autobahn. Køer kan opstå uden varsel.

Rejser

Trafikmelding for de tyske motorveje lyder på: Kø, kø, kø

Tysklands motorvejsnet er hårdt belastet. Derfor er der vejarbejde i sommerperioden, og det hæmmer trafikken.

Rejser

Ferieturen ned gennem Tyskland vil uvægerligt give et møde med kødannelse på motorvejen, og det kan starte, allerede inden man er kommet til Hamburg. Der er masser af vejarbejde omkring Hamburg, og det medfører nedsat hastighed og indsnævrede kørebaner.

Det er opskriften på kø, når den i forvejen travle hverdagstrafik blandes op med ferietrafik fra store dele af Europa, der benytter Tyskland som gennemfartsland, både mod nord og mod syd.

Den tyske automobilklub Adac er en stor autoritet på trafikforhold i Tyskland. De udarbejder hvert år en 'kø-prognose', men den kommer først i begyndelsen af juli.

Adac har dog allerede udpeget en række områder, hvor det vil brænde på, når ferietrafikken går i gang. Det er i det vestlige Tyskland fra Essen og ned til Köln og Bonn. Desuden kan der ventes trængsel omkring Kassel, Berlin og München. Der er der ingen overraskelser i for erfarne tysklandfarere. Det er ofte i disse områder, at trafikken bliver meget tæt.

Det er ikke bare trafikken, der giver problemer. Det er i høj grad også de vejarbejder, der bliver udført. Det er nærmest umuligt at danne sig overblik over, hvor og hvornår de finder sted. Man kan roligt, at der konstant arbejdes på vejene i sommermånederne. Den hårde belastning af motorvejene betyder, at der altid er noget, der skal udbedres.

Forskellige perioder for sommerferie

Når tyskerne selv holder sommerferie, øges presset på motorvejene. De enkelte delstater holder ferie på forskellige tidspunkter. Her er der eksempler på skolernes ferieperioder:

  • Slesvig-Holsten: 24.7.-2.9.
  • Niedersachsen: 22.6.-22.8.
  • Hamburg: 20.7.-30.8.
  • Bayern: 29.7.-11.9.

Forbud mod lastvogne også lørdag
En lille lettelse i trafikken er der dog: Lastvognskørsel er i juli og august forbudt på de tyske motorveje også om lørdagen på tidspunkter, der kan variere rundt om i landet. På andre tider af året gælder kørselsforbuddet kun om søndagen.

I tilfælde af kø kan man få hjælp fra sit gps-apparat i bilen til at udregne en ny rute. Nogle af de dyrere modeller tilbyder trafikservice via et simkort, og så vil apparatet automatisk indregne et forslag om omkørsel ind i ruten. Ellers må man holde øje med skilte med 'Umleitung'. Store orange pile bliver ofte stillet op på motorvejen, når der er kø. Følg dem, og så vil man muligvis slippe hurtigere frem. Og 'Stau' på tysk betyder 'kø'.

Hvis man på den måde er blevet ledt væk fra motorvejen, kan man tanke benzin eller diesel i de byer, man passerer. Det vil være lidt billigere end på motorvejen. På den måde kan man også undgå de temmelig høje priser på motorvejenes cafeterier.

Husk også, at du oftest skal betale for toiletbesøg på motorvejenes rastepladser. Det er normalt 50 cent (4 kroner), og du kan forberede dig på, at du skal betale med mønter. Du får en værdibon på beløbet, som kan bruges til betaling i cafeteriet eller kiosken.

Der findes også en lidt mere primitiv form for rastepladser, hvor man ikke kan købe hverken spise- eller drikkevarer. Her er toiletbesøg som regel gratis.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce