Som den eneste faggruppe er lærernes arbejdstid reguleret ved lov og ikke aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Det skal laves om, mener de offentligt ansattes fagforbund. (arkivfoto)

OK 2018

De offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten skal have nye overenskomster.

Indtil videre er det ikke lykkedes arbejdsmarkedets parter at blive enige ved forhandlingsbordet.

Fagforeningerne har allerede varslet, at en større gruppe af deres medlemmer på skoler, jobcentre, sygehuse, børnehaver osv. vil gå i strejke fra 4. april, hvis det ikke lykkes at blive enige i Forligsinstitutionen.

Arbejdsgiversiden har svaret igen med lockout fra 10. april, hvor en stor del af de offentligt ansatte sendes hjem.

Redaktionen anbefaler: