Bramble Cay-musen er nu officielt erklæret uddød. Synderen er klimaforandringerne.
Foto: Wikimedia Commons/Quenslands Regering/Ian Bell

Bramble Cay-musen er nu officielt erklæret uddød. Synderen er klimaforandringerne.

Viden

Klimaforandringerne tog livet af den: Bramble Cay gnaveren blev det første offer

Den lille Bramble Cay gnaver er nu officielt erklæret uddød som det første pattedyr, der er udslettet af klimaforandringerne.

Viden

Sætningen er kort og administrativt koncis ud for beskrivelsen af forholdene for Bramble Cay gnaver : »Flyt fra kategorien ’Truede’ til kategorien ’Uddød’«.

Dermed er den lille, undselige gnaver efter alt at dømme det første pattedyr, der er forsvundet for stedse som resultat af menneskeskabte klimaforandringer.

Den korte dødsattest fremgår af en erklæring fra den australske miljøminister Melissa Price, der ønsker en stærkere beskyttelse af de truede arter i regionen.

Bestanden er forsvundet på få årtier

Allerede for to år siden konstaterede delstaten Queenslands myndigheder, at de ikke havde haft held til at finde tegn på, at arten fortsat fandtes på en lille ø i Torresstrædet mellem Australien og Ny Guinea. Koral-øen rager blot tre meter op over havoverfladen og er ikke større end syv fodboldbaner.

Hvordan gnaveren er kommet til stedet er uvist. Måske stammer arten fra den landforbindelse, der ved slutningen af den seneste istid forbandt Australien med Ny Guinea, men den kan også være kommet til stedet på drivtømmer eller med tidlige menneskers kanoer.

Foto: Australiens Miljøministerium

En undersøgelse i 2009 viste, at øens planteliv svandt ind som et resultat af vandet, der stille og roligt har ædt sig ind på stedet og efter alt at dømme på et eller andet tidspunkt har oversvømmet øen helt.

Hvor der ifølge myndighederne var flere hundrede eksemplarer på Bramble Cay i slutningen af 1970’erne, så var mængden i 1998 nede på knap 100 dyr. Togter i 2002 og 2004 fandt blot en halv snes eksemplarer. I 2011 fandt forskerne slet ingen Bramble Cay-rotter overhovedet.

Omfattende eftersøgning

Forskere havde forgæves forsøgt at finde eksemplarer af Melomys rubicola eller blot spor fra dyret under en tur til øen i 2014, men uden held. 900 bure blev sat op, 60 nattekamera-fælder, og en gennemgang af øen gav ingen resultater overhovedet.

Allerede dengang kunne de i en rapport pege på en afgørende faktor i dyrets forsvinden: Havstigninger har ramt den lavtliggende banke, den holdt til ved og har dermed skabt et »dramatisk« tab af leveområde.

»Den tilgængelige information om havstigninger og den øgede frekvens og intensitet i de vejrfænomener, der skaber ekstremt højvande og ødelæggende stormfloder i Torresstrædet peger på menneskeskabte klimaforandringer som hovedårsagen til tabet af Bramble Cay gnaveren«.

»Det her udgør sandsynligvis det første registrerede tilfælde af pattedyrsudryddelse som følge af menneskeskabt klimaforandring«, konstaterede rapporten.

Den endelige dødsattest for arten er nu udstedt af Melissa Price. Den menes at have levet i tusindvis af år på sin lille ø, inden havstigningen tog hele bestanden.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden