Det tidligere militærområde har blandt andet været et yndet udflugtsmål for biologistuderende.
Foto: Steen Drozd Lund/POLNATURE

Det tidligere militærområde har blandt andet været et yndet udflugtsmål for biologistuderende.

iBYEN

Amagers Dyrehaven er renset og klar til brug

Fredag får danskerne fri adgang til 2.000 hektar med råvildt og fugleliv.

iBYEN

27 år har det indtil videre taget at gøre Vestamager til HT-områdets største naturoplevelse.

Fredag åbner det for alvor.

2.000 hektar skov og strand på Vestamager er blevet renset for både detonerede og udetonerede ammunitionsrester, hvilket betyder, at københavnerne for første gang kan boltre sig uhindret på området.

»Det er helt unikt at have så stort et naturområde som Vestamager mindre end 15 minutters kørsel fra Københavns centrum. Vestamager har potentialet til at blive lige så populært som Dyrehaven nord for København«, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Større end Dyrehaven Vestamager, der i øvrigt er endnu større end Dyrehaven, blev i 1941 inddæmmet fra Kalveboderne og drænet via åbne grøfter. Frem til først i halvfjerdserne brugte militæret området til øvelsesskydning med granater.

I 1983 overtog Skov og Naturstyrelsen ansvaret for området og har siden da arbejdet på at skabe et rigt fugleliv med blandt andet viber, lærker og rødben.

Udsat råvildt er sammen med kvæg og heste med til at sikre, at områdets enge og strandområder holdes fri for plantevækst. Hvilket det mere end rige vadefugleliv nyder godt af.

Desuden er der i løbet af årene blevet anlagt en række damme til padder samt stier til de besøgende mennesker.

Dem har man så også på grund af ammunitionsrester været tvunget til at holde sig på. Hvilket har gjort størstedelen af området til lukket land.

Det er slut nu.

Tyske specialister har i knap et år arbejdet på at finde og fjerne gammel og udetoneret ammunition i jorden, så besøgende kan færdes sikkert - nu med græs og grus under fødderne. Tidligere har det ikke været tilladt at bevæge sig udenfor veje og stier.

Det er forsvaret, der har betalt for rydningen, som nu er afsluttet.

Indvielse fredag

Det skulle derfor være sikkert nok for miljøminister Karen Ellemann (V) og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) at indvie Vestamagers menneskeskabte natur. Det sker ved bålpladsen i Pinseskoven, Svenskeholmvej, i morgen 15. oktober klokken 12.

En åbning der er godt timet med de fleste af skolernes efterårsferie.

GUIDE

Helt færdig med at gøre området klar til flere besøgende er Skov og Naturstyrelsen dog ikke. Der arbejdes løbende på at etablere flere bænke, borde og bålhuse, samt fugletårne, badebroer, vandrestier og en mountainbike-rute.

Miljøministeren understreger, at der fortsat vil være lukket for adgang til de dele af fugle- og vildtreservatet, som også hidtil har været forbeholdt dyrelivet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

IBYEN