Paragraf. Biskop Czeslaw Kozon afviser, at blasfemiparagraffen kan indskrænke religionskritikken eller den sunde ytringsfrihed. Tværtimod kan paragraffen være med til at sikre bestemte værdier, skriver han.
Foto: JENS DRESLING (arkiv)

Paragraf. Biskop Czeslaw Kozon afviser, at blasfemiparagraffen kan indskrænke religionskritikken eller den sunde ytringsfrihed. Tværtimod kan paragraffen være med til at sikre bestemte værdier, skriver han.

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Bevar blasfemiparagraffen

Kirkeministeren tager fejl. Paragraffen truer på ingen måde ytringsfriheden.

Debatindlæg

Et hyppigt anvendt argument for paragraffens afskaffelse er dens sjældne anvendelse.

Jeg hører imidlertid til dem, der mener, at den skal bevares, selv om jeg godt kan se, at den kan være vanskelig at anvende og dens indhold svært at definere.

Efterhånden er den manglende anvendelse af blasfemiparagraffen ikke længere hovedargumentet hos mange for dens afskaffelse.

MINISTER

Modstandere af blasfemiparagraffen ser også i den en begrænsning af ytringsfriheden og en formel hindring for religionskritik.

Alene overskriften i Manu Sareens indlæg, ’Ophæv blasfemiparagraffen for demokratiets skyld,’ er udtryk for denne holdning.

Blasfemiparagraffen indskrænker ingen religionskritik eller sund ytringsfrihed. Der er forskel på blasfemi og religionskritik. Det sidste må alle religioner kunne stille op til.

En ateist vil have argumenter for ikke at tro på Gud, tilhængerne af den ene religion vil anfægte dele af indholdet i den anden.

Der er forskel på blasfemi og religionskritik

Selv om en sådan kritik bliver fremført usagligt og ukærligt, vil den - i hvert fald fra kristen side - aldrig blive opfattet som blasfemi.

Ud over at være uenig i indholdet kan man sagtens tillade sig at stille spørgsmål angående kritiske forhold ved bestemte religioner og måden, nogle praktiserer dem på, uden at blive stemplet som blasfemisk.

Selv om vi f.eks. som kristne mener, at vor religion er sand, må vi kunne argumentere for vort standpunkt, og lever vi ikke op til de standarder, vor tro sætter, må vi lade os korrigere.

KIRKEMINISTER

Hvis kritikken beror på fordomme og uvidenhed, må vi finde tilfredsstillende svar på denne kritik.

Blasfemi i ordets egentlige forstand, driven »spot med eller forhånelse af et her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse«, har derimod intet med ytringsfrihed eller religionskritik at gøre.

Blasfemiparagraffen søges aldrig anvendt mod almindelig journalistik eller videnskabelige afhandlinger, men som regel mod mindre dybtgående fænomener som karikaturer, film, teaterstykker, billedkunst o.l.

Ud over at man hermed kan latterliggøre en religion og såre dens tilhængere, bidrager sådanne tiltag aldrig til en seriøs religionskritik, idet de ofte vil befatte sig med noget overfladisk og spektakulært.

Man gør en masse mennesker vrede og kede af det, uden at det bidrager til saglig kritik og forståelse

Man gør en masse mennesker vrede og kede af det, uden at det bidrager til saglig kritik og forståelse. Ud over ikke at fremme en sund religionskritik bruges den ønskede frihed til latterliggørelse til nærmest at guddommeliggøre ytringsfriheden.

Ytringsfriheden skal naturligvis være der og forsvares, hvor den virkelig er truet. Men den er det ikke på grund af af en blasfemiparagraf.

Blasfemiparagraffen skal bevares som en sikring af bestemte værdier, som trods religions- og ytringsfrihed allerede på andre områder er truet.

Det har ikke direkte noget med selve blasfemiparagraffen at gøre og er noget, vi herhjemme hidtil har været nærmest forskånet for.

Men man hører i tiltagende grad om, at brugen af religiøse symboler, selv et kors i en halskæde, vækker anstød, samt at en saglig brug af religiøse argumenter opfattes som politisk ukorrekte og derfor kan føre til marginalisering af bevidst religiøse mennesker.

Blasfemiparagraffen alene hindrer ikke denne marginalisering; men dens afskaffelse kunne godt sætte skub i love, der mindsker religiøst betonet ytrings- og bekendelsesfrihed.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce