Tegning: Mette Dreyer

Tegning: Mette Dreyer

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Konservativ borgmester debatterer om stress på et pinligt lavt niveau

Ude i kommunerne og regionerne findes der masser af arbejdspladser, hvor man ikke behov for at diskutere, hvad forskellen er på stress og travlhed.

Debatindlæg

Er stress et stigende problem? Og er de offentligt ansatte specielt stressede? Det indtryk får man let, når man følger debatten i medierne.

Men formanden for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler, maner til besindelse i et stort interview i Politiken 21.2. Michael Ziegler mener, at vi overdriver forekomsten af stress og forveksler den med almindelig travlhed.

Michael Ziegler medgiver, at der er problemer, men de fleste af dem kommer fra Christiansborg i form af »en konstant tsunami af bekendtgørelser«. Dertil kommer, at de ansatte har for høje ambitioner, hvilket kan stresse dem.

Hvis Michael Ziegler kom op af sin skyttegrav, kunne vi måske komme i gang med en dialog om, hvordan den offentlige sektor kunne blive bedre til at løse sin kerneopgave til gavn for både borgere og ansatte?

Hvad kommunerne angår, så »fokuserer de konstant på de steder, hvor der er problemer«. Det er forstemmende at læse interviewet med Michael Ziegler. Han begår i hvert fald tre fejl, som er temmelig graverende for en person i hans position. For det første demonstrerer han ukendskab til det område, han udtaler sig om.

For eksempel anfører han, at de psykiske arbejdsskader kun udgør en lille del af de samlede anerkendte arbejdsskader i Danmark. Det er en besynderlig argumentation. Han tror åbenbart, at det forhold, at disse skader ikke anerkendes, er et bevis på, at de ikke findes?

Det er ren hokuspokus. Der er en meget omfattende international forskning på området, som Michael Ziegler tilsyneladende ikke har hørt om. Han gør også gældende, at folk jo har problemer i privatlivet, som kan give stress. Han tror åbenbart, at forskerne ikke har opdaget dette og ikke har taget højde for det i deres undersøgelser? Det er pinligt, at diskussionen skal føres på et så lavt niveau.

For det andet ser Michael Ziegler bort fra de mange store og yderst reelle problemer, der findes i den offentlige sektor i form af sygefravær, personaleomsætning, vold, trusler, chikane, organisationsforandringer og dokumentationskrav. Disse forhold burde specielt Michael Ziegler kende, da han selv er en af de ansvarlige for den meget store belastning, som de ansatte på folkeskolerne er udsat for. Her skal man bakse med tre gennemgribende forandringer på én gang: ny overenskomst, folkeskolereform og inklusion. Ingen af delene var ordentligt forberedt. Til gengæld blev de gennemført samtidig.

Og for det tredje – og måske allerværst – ser Michael Ziegler øjensynligt helt bort fra det psykiske arbejdsmiljø som en helt afgørende ressource. Det gode arbejdsmiljø består af to ting. For det første et godt og meningsfuldt arbejde, hvor man får lov til at levere en professionel indsats og gøre en forskel for borgerne. Og for det andet en arbejdsplads med god ledelse og høj social kapital (samarbejde baseret på tillid og retfærdighed).

Ude i kommunerne og regionerne findes der masser af arbejdspladser, hvor man arbejder systematisk med netop disse to ting, og på disse arbejdspladser har man ikke behov for at diskutere, hvad forskellen er på stress og travlhed.

Hvis Michael Zieglerkom op af sin skyttegrav, kunne vi måske komme i gang med en dialog om, hvordan den offentlige sektor kunne blive bedre til at løse sin kerneopgave til gavn for både borgere og ansatte?

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce