Der er kommet færre biler og flere cykler på Nørrebrogade efter lukning.
Foto: THOMAS BORBERG

Der er kommet færre biler og flere cykler på Nørrebrogade efter lukning.

iBYEN

Kommunen vil gøre Nørrebrogade-lukning permanent

Spærringen af Nørrebrogade viser sig at være effektiv: Biltrafikken er faldet med 40 procent og cykeltrafikken er gået 15 procent op.

iBYEN

Der er færre biler, flere cyklister - og busserne kan overholde køreplanen.

Det er effekten af den omdiskuterede lukning af Nørrebrogade, hvor trafikomlægninger har gjort det forbudt for bilister at bruge gaden som en gennemkørselsvej ind og ud af byen.

Forsøget skal gøres permanent, mener et flertal af borgerne.

Færre biler i bydelen En undersøgelse af trafikforsøgets virkninger viser, at målene om at begrænse biltrafikken og gøre gaden mere menneskevenlig er lykkedes. Derfor lægger kommunen nu op til, at lukningen gøres permanent.

Tallene viser, at biltrafikken på Nørrebrogade generelt er faldet med 40 procent i myldretiderne. Faldet varierer fra 30 procent ved Nørrebro Station til hele 80 procent på strækningen mellem Fælledvej og Elmegade.

Til gengæld er den steget lidt - op til 10 procent - på Tagensvej og Åboulevarden.

Godt for cykel- og bustrafik
Og så har byens cyklister taget fredeliggørelsen af Nørrebrogade til sig. Der var 15 procent flere cyklister på Nørrebrogade i november, hvis man sammenligner med november sidste år.

Busserne har også fordel af gadelukningen. De kan nu overholde køreplanen og kommer betydeligt nemmere gennem gaden end tidligere.

Undersøgelserne afslører, at trafikken i nogle af sidegaderne er reduceret væsentligt, mens der i andre er målt øget trafik.

Forbud ignoreres af få bilister
Som et led i trafikomlægningerne er der oprettet svingforbud og gennemkørselsforbud flere steder på det indre Nørrebro. Det overholdes af langt de fleste bilister, viser undersøgelsen, der har registreret, at 'kun' 2-3 bilister ignorerer gennemkørselsforbuddet i busslusen på Ydre Nørrebro hvert minut.

Dele af forsøget har vist sig at give problemer. For eksempel er der oprettet såkaldte læssezoner, hvor lastbiler kan standse for at læsse og losse varer til Nørrebrogades butikker. Imidlertid er de ofte blevet fyldt med parkerede biler, så lastbilerne ikke kan benytte dem.

Borgerne er glade for gadelukning
En meningsmåling, som analyseinstituttet Catinet har lavet, viser, at hovedparten af de adspurgte bakker op om en permanent lukning af Nørrebrogade.

Hele 67 procent af bydelens borgere ønsker, at lukningen af Nørrebrogade opretholdes. 24 procent er imod tanken og 9 procent har ikke taget stilling til, hvad de mener om trafikomlægningen.

Butiksejere imod forsøget

På den anden side står butiksejerne omkring Nørrebrogade, hvoraf 61 procent afviser, at forsøget skal gøres permanent.

Halvdelen af dem mener ifølge meningsmålingen, at deres omsætning er gået ned.

Og hver fjerde forretningsdrivende ønsker, at lukningen opretholdes.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce