Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).
Foto: Miriam Dalsgaard

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Politik

Her er hovedpunkterne i Støjbergs nye stramning

Torsdag formiddag fik regeringen vedtaget en lang række stramninger på udlændingeområdet. Vi opridser et par af de centrale.

Politik

Regeringen har ifølge egen optælling allerede nået 100 udlændingestramninger i regeringsperioden, og med vedtagelsen af lovforslag L140 i dag vil nogle mene, at Støjberg sætter kronen på værket. Stramningerne blev aftalt i forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Her er nogle af hovedpunkterne i lovforslaget.

Midlertidigt ophold

Først og fremmest har DF krævet et såkaldt paradigmeskifte, så flygtninge som hovedregel vender tilbage igen til deres hjemland, når der på et tidspunkt kommer fred. Derfor skal opholdstilladelser til både spontane flygtninge og kvoteflygtninge meddeles med henblik på midlertidigt ophold. Det skal gøre det nemmere at sende dem retur. Og med mindre det vil være i strid med internationale forpligtelser, skal opholdstilladelser inddrages igen i de tilfælde.

Integrationsydelsen

Integrationsydelsen skifter med loven navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, og bliver i øvrigt reduceret yderligere. Enlige forsørgere skal med loven modtage 2.000 kroner mindre om måneden, mens par med børn modtager 2.000 kroner mindre om måneden per husstand.

Loft over familiesammenføringer

Loven åbner mulighed for, at udlændinge- og integrationsministeren i særlige tilfælde skal kunne fastsætte et månedligt loft over antallet af opholdstilladelser til herboende flygtninge m.fl. »af absorptions- og kapacitetsmæssige hensyn«.

Kontrol

Loven indeholder også en skærpelse af kontrollen med fremmedkrigere og udlændinge, som er blevet udvist af hensyn til statens sikkerhed, og så indføres der skærpet straf for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, hvis de overtræder opholds-, underretnings- og meldepligten.

Indrejseforbud

Endelig indeholder loven en mindstestraf for overtrædelse af indrejseforbud i Danmark.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden