Tegning: Jørn Villumsen

Tegning: Jørn Villumsen

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Afrika skal ud af offerrollen

Der er mange, der fejlagtigt har en forestilling om, at Afrika bedst udvikler sig, hvis intet forandres.

Debatindlæg

For godt en måned siden blev jeg interviewet i Politiken.

Det handlede om, at Danmark med mig som udviklingsminister vil arbejde hårdt for kvinders rettigheder og individuel ejendomsret til jord. Den vision gælder i Afrika, nøjagtigt som det gælder alle andre steder, hvor vi engagerer os.

Jeg mener hvert et ord, jeg sagde i den artikel. Men det er nok på sin plads at sige, at jeg ikke mener hvert et ord, der efterfølgende er blevet lagt mig i munden.

Både i Danmark og i Afrika er der mennesker, som mener, at Afrika bedst løser sine enorme udfordringer – med fødevaremangel, befolkningseksplosion og klimaforandringer – ved bare at fortsætte nogenlunde som hidtil.

For mig er det allermest forstemmende ved de seneste dages debat, at mange åbenlyst fortsætter med at placere Afrika i en offerrolle.

Eller endnu værre – ved at forsøge at indrette Afrika som et biodynamisk frilandsmuseum uden udenlandske investeringer, uden handel, uden nye kornsorter, uden kunstgødning. De mennesker er jeg meget uenig med – ja, jeg synes endda, de bringer Afrika ind på en helt forkert kurs.

Så lad os endelig tage denne vigtige debat.

Men helst uden at jeg skal skydes i skoene, at jeg går ind for, at Afrika skal »genkolonialiseres«, at jeg er modstander af, at den afrikanske jord skal »dyrkes bæredygtigt«, eller at jeg besidder storhedsvanvittige tanker om, at det er mig eller Danmark, der kommer til at være katalysator for de enorme kulturforandringer, der er uundgåelige på det afrikanske kontinent.

Afrika kommer til at opleve store forandringer.

De vil blive skabt indefra og nedefra af afrikanerne selv.

De vil blive sat i gang, fordi den afrikanske befolkning ønsker det, og fordi det er brændende nødvendigt, når befolkningen mere end fordobles inden 2050, og når klimaforandringerne i kommende årtier rammer Afrika hårdere end noget andet kontinent.

I flere medier er det blevet udlagt, som om at afrikanerne er uenige med mig i mine synspunkter. Det er en forsimplet undervurdering og generalisering af 800 millioner afrikanere.

Både i Danmark og i Afrika findes der mennesker, der har en romantisk forestilling om, at Afrika bedst udvikler sig, hvis intet forandres. Det er dem, der står bag reaktionen mod interviewet.

Men på mine mange rejser i Afrika har jeg mødt utallige unge dynamiske afrikanere, der har et kæmpe potentiale. De ønsker et moderne Afrika med bæredygtig vækst, arbejdspladser og velstand.

De er enige i, at både kvinders rettigheder og jordreformer er centrale for udviklingen i Afrika. De forstår, at udvikling fører til forandringer, ligesom forandringer fører til udvikling. For dem er Afrika ikke en romantisk undtagelse.

Afrika er heller ikke en undtagelse, når det gælder menneskerettigheder – og særligt kvinders rettigheder og muligheder. Hele grundideen med menneskerettighederne er netop, at de gælder alle mennesker i verden, uanset hvor de bor.

De gælder i gamle og nye kulturer, de står ikke til at gradbøje.

Vi behøver derfor ikke starte enhver udviklingsdialog med at drøfte, om menneskerettigheder nu også er en god idé i traditionelle afrikanske landsbyer. Vi mener altid, at kvinder skal have samme ret til at eje og arve jord som mænd.

At de skal have ret til at bestemme over deres egen krop, og hvor mange børn de vil have og hvornår. Vi mener, at alle piger har ret til at få en uddannelse.

Menneskerettighederne er de værdier, Danmark baserer sit engagement på overalt i verden. Det gælder også i Afrika. Det gælder også, selv om lokale magthavere eller kulturelle traditioner står i vejen.

I over 30 år har Afrika været afhængigt af resten af verden for at brødføde sig selv. I de kommende år får Afrika behov for at producere meget mere mad alene for at holde trit med befolkningsudviklingen.

Ved næste århundredeskifte vil der bo tre gange flere mennesker i Afrika end i dag.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

På trods af de udfordringer har Afrika muligheden for i løbet af en generation at gå fra at være et fødevareimporterende kontinent til at blive en grøn brødkurv for hele verden.

Der er stadig mange udfordringer, men Afrika er et dynamisk kontinent med høje vækstrater, et enormt potentiale og en ambitiøs ung generation.

Det vil være godt for verden, og det vil især være godt for Afrika.

Fødevareproduktion er nemlig et af de mest åbenlyse erhvervsområder, hvor afrikanerne kan tjene penge ved at handle med resten af verden. Landbrugsudvikling er afgørende for at bekæmpe fattigdommen og skabe vækst og arbejdspladser.

Den afrikanske landbrugssektor er i dag ekstremt ineffektiv og kan udvikles og forbedres betydeligt. Men jeg er ikke i tvivl om, at det kræver klart definerede ejendomsrettigheder.

Kun hvis de afrikanske landmænd selv ejer jorden, vil de kunne låne penge og investere i permanente forbedringer som skyggetræer, terrasser og effektive kunstvandingsanlæg.

Kun hvis de har veldefinerede skøder, vil de kunne stå op imod de investorer, som ellers kan fravriste dem jorden gennem skumle aftaler med politikere eller lokale magthavere.

Kun hvis de ejer jorden, kan de sælge den og dermed få råd til at flytte til byen og søge nye muligheder, når strukturudviklingen i det afrikanske landbrug uundgåeligt kommer.

Alternativet er, at de står tilbage med ingenting, låst til den jord, de ikke ejer og ikke kan investere i. Derfor vil Danmark gerne være med til at fremme privat ejendomsret til jord. Det er til gavn for de fattigste landmænd.

For mig er det allermest forstemmende ved de seneste dages debat, at mange åbenlyst fortsætter med at placere Afrika i en offerrolle. Det er forkert og i sig selv en hæmsko for udviklingen. Afrika er kommet meget længere end det.

Der er stadig mange udfordringer, men Afrika er et dynamisk kontinent med høje vækstrater, et enormt potentiale og en ambitiøs ung generation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

De ser ikke Afrika som et offer, men kæmper for det moderne Afrika med høj bæredygtig vækst og masser af arbejdspladser.

De ønsker ikke et Afrika, der holder investeringer og verdenshandlen ude, men et Afrika, der engagerer sig i verden og bliver en del af den globale økonomi.

De vil gerne have, at vi investerer i Afrika og handler langt mere med Afrika. De ønsker et Afrika med demokrati og lige rettigheder for alle.

Det er netop det Afrika, jeg gerne vil bidrage til.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce