Tegning: Anne-Marie Steen Petersen (arkiv)
Tegning: Anne-Marie Steen Petersen (arkiv): Petersen Anne-marie Steen/Politiken-Tegning

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen (arkiv)

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Stem nej til afskaffelsen af PSO'en

Det er en blåstempling af vildledning og manipulation inden for politik, hvis S, R og SF stemmer ja til at afskaffe PSO-aftalen på mandag.

Debatindlæg

Kære S, R og SF, jeg har en appel til jer: Vil I ikke nok lade være at belønne Venstres PSO-vildledninger?

Det kræver blot, at I på mandag i Folketingssalen stemmer nej til at afskaffe PSO-aftalen. Jeg håber det – fordi vores demokrati, vores grønne omstilling og fremtid fortjener bedre.

Den 17. november indgik I, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, en aftale med Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Konservative om at afskaffe PSO-aftalen.

Dermed gav de de mest forurenende danske virksomheder en – med klimaminister Lars Christian Lilleholts (V) egne ord – »historisk lettelse, som vil overgå tidligere lettelser«, mens regningen sendes videre til alle os andre.

Det var en trist dag. Men endnu er intet endeligt afgjort. Det bliver det først på mandag.

Og hvad er der så sket siden den 17. november? Jo, Venstre har nu erkendt, at to af deres bærende postulater for en afskaffelse af PSO’en ikke var rigtige.

Og i min bog kommer Venstre dermed meget tæt på at have vildledt både medier og befolkning – hvis man nu skal sige det pænt.

Og når det er bagtæppet for beslutningen, så vil I være med til at sende et signal om, at det betaler sig at vildlede medierne og befolkningen, hvis I stemmer ja til afskaffelsen på mandag. Gør det ikke, jeg beder jer.

For hver ja-stemme I afgiver, velsigner I, at det nu er helt i orden og ganske acceptabelt for politikere at vildlede og manipulere medierne og befolkningen

Jeg har fuld forståelse og stor respekt for, at I har gjort udgangspunktet for en dårlig aftale bedre, og at I har gjort jeres bedste, men jeg vil alligevel appellere til jeres samvittighed.

Både vores demokrati, tilliden til os som politikere, klimaet samt vores egen, vores børns og børnebørns fremtid er på spil.

Siden den 17. november er det, jeg vil kalde to vildledninger eller misvisende postulater samt én manipulation fra Venstre, blevet afsløret af hhv. Detektor og Politiken. Og hvad handler de så om?

Vildledning 1: EU har erklæret PSO'en ulovlig – og variationer af samme postulat.

På trods af, at både EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager og flere andre har mindet Venstre om, at EU-domstolen end ikke har en verserende sag vedrørende den danske PSO-ordning, har regeringspartiet fremturet med påstand om, at EU har erklæret PSO’en ulovlig.

Det var aldrig sandt, og det har klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), først nu – lang tid efter I indgik aftalen med bl.a. Venstre – indrømmet. Det skete i lørdags i indeværende avis.

Vildledning 2: Det er en bunden opgave at afskaffe PSO'en – og variationer af samme postulat.

I et nyligt svar til Folketinget indrømmer samme klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), at det aldrig var en bunden opgave at afskaffe PSO'en, den kunne blot være blevet justeret. Det har været svært at trække ud af ministeren tidligere. I hvert fald har han ikke just råbt det ud.

Manipulationen: Private borgere får flere penge i lommen af at afskaffe PSO'en.

Det burde sige sig selv, at afskaffelsen af PSO'en, der reelt set betyder, at virksomhederne økonomisk set bidrager langt mindre til den grønne omstilling og dermed, at bidraget nu skal komme fra os som privatpersoner, ikke giver os flere penge mellem hænderne.

Det sagde bare ikke sig selv, for frem tryllede regeringens embedsmænd et regnestykke, der viste, at alle blev rigere af at afskaffe PSO'en.

Hele aftenen den 17. november kørte TV2 News regnestykket som fakta, og det er siden blevet gengivet i landets aviser. Men ved I hvad? Det holder ikke stik.

Regnestykket indeholdt nemlig trylleeffekter, gøglerier og vuptihalløj, som vi ellers plejer at blive beskyldt for i Alternativet, og siden har samme Lars Christian Lilleholt (V) indrømmet, at regnestykket da nok heller ikke helt holder stik. Igen her i indeværende avis i lørdags.

Den nye aftale giver kun borgere mere, hvis virksomhederne sætter priserne på deres varer ned og hæver lønningerne. Og vil de så gøre det? Jeg forholder mig tvivlende.

Hvis nogle af Venstres ministre har leveret disse postulater i Folketingssalen, vil det i yderste konsekvens betyde en sag i forhold til ministeransvarsloven, der understreger, at man ikke må vildlede Folketinget. Den slags kan koste en minister jobbet.

Samme regler gælder ikke i forhold til at vildlede medierne og befolkningen, og i den henseende har hverken Venstre-ministre eller -folketingsmedlemmer holdt sig tilbage. Over for medierne og dermed medborgerne i vort demokrati er både postulater og manipulation blevet gentaget og gentaget.

Det bliver ikke en meget mere direkte omvendt Robin Hood end det. Tag fra de fattigste, giv til de rigeste. Beløn det ikke med jeres ja-stemmer på mandag. Jeg beder jer

Det er dette bagkatalog af, hvad jeg vil kalde vildledning, som I, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF, blåstempler, hvis I stemmer ja på mandag.

For hver ja-stemme I afgiver, velsigner I centimeter for centimeter, at det nu – i vores lille, skrøbelige demokrati – er helt i orden og ganske acceptabelt for politikere at opføre sig sådan over for medierne og befolkningen.

Accepterer I det nu, så vil det i min optik være en demokratisk falliterklæring. Det skyldes, at demokrati ikke er noget, vi kan tage for givet. Det er noget, vi skal kæmpe for.

Det er noget, vi hver dag og alle sammen skal gøre en indsats for. Ellers mister vi det. Bid for bid. Centimeter for centimeter.

Jeg ved ikke med jer, men jeg nyder bestemt ikke, at tilliden til os politikere sætter bundrekord år efter år efter år. Så, beløn ikke disse usande postulater og manipulerende regnestykker. Stem nej. For vores demokratis skyld.

Verden står over for to uoverskuelige kriser: Klima- og ulighedskrisen. Lad os tage sidstnævnte først.

Ulighedskrisen handler om, at den økonomiske vækst tilfalder færre og færre. Borgere på den absolutte bund og nu langt op i middelklassen mærker intet til, at økonomien faktisk har det fint, mens pengeeliten bliver rigere og rigere.

En del af dette handler om, at politikere i mange år har givet skattelettelser til virksomhederne ud fra en logik, der handler om, at hvis det regner på præsten, så drypper det på degnen.

Det handler kort sagt om, at hvis blot de rigeste bliver rigere, så bliver vi alle rigere. Det passer ikke.

Det ved de seneste mange års nobelprisvindere inden for økonomi, og nu siger selv Saxo Banks liberale cheføkonom, Steen Jakobsen, det: »Trickle-down economics – altså den økonomiske logik, hvor vi stabler champagneglas i en pyramide, hælder i de øverste og regner med, at det drypper ned på resten – har bare ikke virket«, sagde han til finans.dk tirsdag.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Jo, vi politikere er nogle gange sløve i optrækket, når det kommer til at indrette politikken på den seneste viden. Det her er bare ikke nyt stof. Det er velkendt stof.

Og afskaffelsen af PSO'en baserer sig netop på den forældede og modbeviste ”trickle-down economics”, idet den udgør en ”historisk lettelse” til erhvervslivet.

Men lad os lige holde fast i fakta:

  • 1. De mest energitunge virksomheder blev allerede kompenseret, så PSO’ens effekt på deres konkurrenceevne blev afbødet
  • 2. Vi havde i forvejen konkurrencedygtige elpriser på lidt under EU-gennemsnittet
  • 3. PSO’en sikrede det yderst fornuftige og EU-vedtagne princip om, at forureneren betaler for forureningen.

Og hvordan bliver afskaffelsen så finansieret? Jo, det gør den blandt andet ved, at bundskatten hæves – altså ved at vi, som private borgere, betaler mere.

Det bliver ikke en meget mere direkte omvendt Robin Hood end det. Tag fra de fattigste, giv til de rigeste. Beløn det ikke med jeres ja-stemmer på mandag. Jeg beder jer.

Og så er der klimakrisen: Den største trussel mod vor fælles fremtid.

Hidtil har mange her i Danmark måske fundet en form for tryghed i, at de kolde egne i første omgang vil gå fri af de værste klimaforandringer, mens de varme, tørre egne samt ø-rigerne vil være de første til at blive ubeboelige.

De seneste meldinger er langt mere dystre og lyder på, at ingen overhovedet vil gå fri af de voldsomme klimaforandringer, der er på vej. At sætte afgørende ind over for klimaforandringerne handler for mig om mange ting.

Det handler om at tage ansvar for vor børn og børnebørns fremtid. Min generation har – mestendels ganske uforvarende – levet langt over evne.

Og til jer borgere, der har stemt politikerne ind: Vis os jeres aktivistiske nerve. Jeres folkevalgtes mailadresser ligger på ft.dk, skriv til dem. Det er ikke for sent.

Mange har i bagklogskabens ulideligt klare lys brugt meget mere, end vi egentlig burde og havde brug for, og det går ud over os allerede og vil ramme kommende generationer endnu hårdere, hvis ikke vi straks handler.

Klimaet lider, is-udbredelsen ved polerne er rekordlav, temperaturerne er rekordhøje. Handling nu, tak. Ambitiøs handling nu, tak.

Det handler også om at værne om miljøet, naturen og dyrearterne. Ja, jeg definerer værdi meget anderledes end mange af mine kolleger på Christiansborg.

Nogle skrev engang nedgørende og med ironisk distance, at jeg hellere vil have fuglekvidder og frøer end økonomisk vækst.

Men ja – sat på spidsen – er det fuldstændig korrekt, fordi vi står i en situation, hvor fortsat økonomisk vækst baseret på afbrændingen af fossile brændsler allerede har og fortsat vil ødelægge miljø, natur, dyreliv og klima – og det endda fuldstændig uden at sætte det på spidsen.

Det handler også om at stå på den rigtige side af historien. I den udstrækning vi har en eftertid, vil I med hver ja-stemme risikere at skrive jer ind i historien som nogle, der kendte og accepterede alle fakta om klimakrisen, og alligevel lagde navn, ære og eftermæle til en aftale, der bringer den grønne omstilling i fare og øger den danske klimabelastning.

Det er stik mod Paris-aftalens forpligtelse om, at landenes klimaindsats skal være stigende over tid, og at det ikke kun er reduktionerne, der skal være større, men også indsatsen. Kan I det?

Så ja, jeg beder jer, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, lad være. Lad være med at stemme ja. Lad være med at belønne usandhederne og dermed opløsningen af en demokratisk samtale baseret på fakta. Lad være med at øge uligheden og lad være med at skade den grønne omstilling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Jeg skriver direkte til jer, fordi jeg har størst tiltro til jer. Men Liberal Alliance, I går op i demokratiet, så min appel går også ud til jer. Og Konservative, I går op i naturen og miljøet, så I er også inviteret.

Dansk Folkeparti, I går op i at bevare Danmark, som det var engang. Klimaforandringerne står til at sætte 200 millioner på flugt, og det er nok lavt sat, så hvis I virkelig mener, at I går op i flygtninge-spørgsmålet, så stem nej på mandag.

Det er ikke for sent. I har til mandag til at ombestemme jer, hvis vi selv skal afgøre det, og det håber jeg, at I gør. For vores demokratis skyld, for vor sammenhængskrafts skyld, for klimaets skyld – og i den grad også for jeres egen.

Og til jer borgere, jer, der har stemt politikerne ind: Vis os jeres aktivistiske nerve, tag jeres demokratiske autoritet til jer.

Jeres folkevalgtes mailadresser ligger på ft.dk, skriv til dem, appellér til dem. Vis, at I tager demokratiet alvorligt også imellem valgperioder. Det er ikke for sent.

Med kærlig hilsen
Uffe Elbæk

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce