Vi oplever internationale studerende som dygtige, målrettede og værdiskabende. Derfor bidrager vi gerne med løsninger til, hvordan Danmark kan fastholde flere, skriver fire ledere fra det danske erhvervsliv.
Foto: Tycho Gregers

Vi oplever internationale studerende som dygtige, målrettede og værdiskabende. Derfor bidrager vi gerne med løsninger til, hvordan Danmark kan fastholde flere, skriver fire ledere fra det danske erhvervsliv.

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Erhvervslivet: Vi har brug for udenlandske studerende

Studerende fra andre lande har positiv effekt på danske virksomheder. I stedet for at bremse dem, skal vi tilbyde dem gode muligheder for at bo og arbejde her, så de kan bidrage til væksten.

Debatindlæg

Studerende fra andre EU-lande er i regeringens søgelys i jagten på at spare penge på uddannelse. Den tidligere uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) ville med en omlægning af SU og afdækning af relevansen af engelsksprogede uddannelser i Danmark dæmme op for antallet af unge fra EU, der tager en videregående uddannelse her.

Anledningen var nye tal fra ministeriet, der viste, at 42 procent af de studerende fra EU, der tager en dansk uddannelse, rejser hjem bagefter.

Som repræsentanter for danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner opfordrer vi den nye minister for området, Søren Pind (V), til at se på de 58 procent, der bliver, og forsøge at få tallet op.

Vi hjælper gerne. For vi har brug for de internationale studerende – både som fremtidig arbejdskraft og som døråbnere i de lande, nogle af dem naturligt nok vender tilbage til efter endt uddannelse.

Regeringen skal ikke se isoleret på de udgifter, staten har til EU-studerende. For det første tjener den relativt beskedne udgift sig hurtigt hjem. Beregninger fra tænketanken Kraka viser, at staten tjener 27.000 kroner om året per udenlandsk studerende, der bor i Danmark et år efter endt uddannelse.

En Dream-analyse fra Finansministeriet viste i 2013, at gevinsten ved at tiltrække 1.000 internationale studerende mere om året er på mellem 0,4 og 0,8 mia. kr. De fleste af dem, der bliver her, får nemlig arbejde.

Vi skal ikke bremse internationale studerende, der ønsker at tage en uddannelse i Danmark. I stedet skal vi forsøge at fastholde flere af dem, der kommer

Dertil kommer den positive effekt, de udenlandske studerende har på danske virksomheders bundlinje. Som medarbejdere hjælper de os til at forstå og imødekomme vores internationale kunder.

Vores marked er globalt, så vi har brug for internationale teams, som vi oplever resulterer i bedre løsninger.

Tænketanken DEA lavede i november en analyse for DI, der viser, at veluddannede udenlandske medarbejdere er i høj kurs hos danske virksomheder. De har kompetencer, herunder sproglige, som danske medarbejdere ikke har.

Det gælder både de udlændinge, der rekrutteres direkte til job i Danmark, og dem, der først tager en videregående uddannelse her. Sidstnævnte har ydermere en forståelse af dansk tankegang og teknologi og taler måske dansk.

Derfor skal vi ikke bremse internationale studerende, der ønsker at tage en uddannelse i Danmark. I stedet skal vi forsøge at fastholde flere af dem, der kommer. Det gør vi ved at tilbyde gode muligheder for at bo og arbejde her og dermed bidrage til vækst.

Vi oplever internationale studerende som dygtige, målrettede og værdiskabende. Derfor bidrager vi gerne med løsninger til, hvordan Danmark kan fastholde flere.

At nogle vælger at rejse hjem efter endt uddannelse skal vi heller ikke rynke på næsen ad. Som eksportnation kan vi bruge dem som ambassadører. De har taget en uddannelse i Danmark, som de forhåbentligt vil tale pænt om.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce