Tegning: Jørn Villumsen (arkiv)

Tegning: Jørn Villumsen (arkiv)

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Ældrestyrken Enhedslisten: Det er ikke i orden, at satspuljepartierne stjæler fra de fattigste

Alle skatteborgere burde være med til at bekæmpe uligheden via finansloven. Med satspuljen fodrer staten hunden med dens egen hale.

Debatindlæg

Hvert efterår sætter alle partier undtagen Enhedslisten sig sammen og betænker tilsyneladende gode sociale projekter med støttemidler fra satspuljen.

Det kan måske undre, at Enhedslisten står udenfor. For hvorfor gør den det? Hvor er Enhedslistens sociale forståelse?

Jo, den er hos alle de mennesker i vores samfund, som er afhængige af overførselsindkomster, for eksempel folkepensionister uden andre indkomster end folkepensionen. Det er over 30 procent af folkepensionisterne her i landet.

Inden en enlig pensionist får udbetalt sin folkepension, trækkes 7.716 kr. til satspuljen om året. På samme måde trækker staten penge fra alle andre overførselsindkomster.

De gode sociale formål, som satspuljemidlerne er med til at finansiere, stammer fra de fattigste i vores samfund. Dem, der ikke får skattelettelser, billigere biler osv. af den siddende borgerlige regering. Med satspuljen fodrer staten hunden med dens egen hale. Enhedslisten mener, at satspuljen bør afskaffes.

Skal uligheden bekæmpes på længere sigt, skal den kurs, der skubber mennesker ud i fattigdom og hjemløshed, ændres

Ikke blot fordi den er baseret på tyveri fra de dårligst stillede, men også fordi der alt for ofte ydes penge fra satspuljemidlerne til projekter, der i virkeligheden burde være på finansloven. Et projekt i sig selv er som regel kortvarigt, så når midlerne er brugt, stopper projektet, og den viden, som de beskæftigede i projektet har opnået, forsvinder i mange tilfælde.

Satspuljepartierne har f.eks. valgt at bruge penge på en handleplan for hjemløshed, men hjemløshed er en følge af den stigende ulighed i samfundet, og uligheden ser ud til at stige med de forslag til forringelser af kontanthjælp og dagpenge, som regeringen stiller i udsigt.

Skal uligheden bekæmpes på længere sigt, skal den kurs, der skubber mennesker ud i fattigdom og hjemløshed, ændres, og projekter, der i dag drives med midler fra satspuljen, overføres til finansloven, som alle bidrager til.

Hvis vi lukker satspuljen og flytter det sociale arbejde over på finansloven, bliver der også mulighed for en demokratisk debat partierne imellem og i samfundet som helhed om, hvad vores fælles midler skal bruges til. I dag foregår drøftelserne om satspuljemidlerne bag lukkede døre. Dybt udemokratisk.

Derfor er Enhedslisten imod satspuljen. For de 7.716 kr. kan en folkepensionist f.eks. få ordnet tænder, hvad alt for mange afholder sig fra i dag af økonomiske grunde.

Stop tyveriet fra de fattigste i vores samfund via satspuljen, lad alle skatteborgere være med til at bekæmpe uligheden via finansloven, så vi kan bevare og videreudvikle vores velfærdssamfund.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce