Pressens kritik af fogedforbuddet mod PET-bogen er meningsløs

Politiken skulle ikke have bragt PET-bogen.

Debatindlæg

Lige så megen sympati man kan have for pressens skarpe årvågenhed mht. politikeres, myndigheders og domstoles varetagelse af deres opgaver, lige så beskæmmende er den mangel på overblik og sund fornuft, som Politikens bredt applauderede optryk af hele ’PET-bogen’ er udtryk for.

Problemstillingen er for så vidt ganske enkel: PET får via forlaget People’sPress’ forhåndsomtale af bogen indtryk af, at den kan indeholde fortrolige afsløringer, som potentielt kan skade PET’s arbejde med bl.a. terrorbekæmpelse og dermed rigets sikkerhed.

Om PET’s bekymring er begrundet eller ej, er der kun én måde at få afklaret på, nemlig ved at læse bogen. Alle må kunne være enige i, at hvis bogen afslører arbejdsmetoder, som skal hemmeligholdes, for at PET kan løse deres opgaver, så bør de dele af bogen ikke offentliggøres. Hvis først bogen er ude, er det for sent.

PET har med henblik på afklaring heraf anmodet om at få bogen til gennemlæsning inden udgivelse – omstændighederne taget i betragtning ikke urimeligt, da PET vel er nærmere til at vurdere, om der er ’sprængstof’ i bogen, end en nok så pressefagligt dygtig chefredaktør er.

Der er grund til at slå fast med syvtommersøm, at dette intet har med censur at gøre. People’sPress kunne jo på et hvilket som helst tidspunkt – hvis man ikke kunne blive enige med PET – blot udgive bogen.

PET kunne på dette tidspunkt have søgt midlertidigt fogedforbud nedlagt. Nu med den forskel, at man vidste, hvad, man konkret mente var farligt at offentliggøre.

Når People’sPress vælger at bringe en forhåndsomtale, som indikerer saftige oplysninger fra hemmelige arkiver og mørklagte sager, og derefter ikke vil medvirke til at afmontere sprængstoffet ved at lade PET gennemlæse bogen, påtager forlaget sig selv hovedskylden for, at PET bringer et midlertidigt fogedforbud i anvendelse og søger bogudgivelsen stoppet på det forhåndenværende, sparsomme grundlag.

Fogedrettens afgørelse er kun foreløbig og forhindrer ikke en efterfølgende, grundigere prøvelse.

Pressens kritik af, at forbuddet er nedlagt på ’tyndt grundlag’, og uden at forlaget har været inddraget, er under disse omstændigheder meningsløs.

De hensyn, Københavns Byret har skullet afveje, har ikke været censur over for ytringsfrihed, men alene om hensynet til pressefriheden midlertidigt burde vige for væsentlige samfundsmæssige interesser af sikkerhedsmæssig karakter.

Pressens interesse i at få publiceret bogen et par uger før snarere end senere ændrer ikke herved, og det er en skam, hvis pressens aktivisme, under dække af frihedsrettighedernes beskyttelse, kommer til at svække dens troværdighed og gennemslagskraft.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce