Mudderkastning. Carsten Jensen og Helle Thorning-Schmidt. Tegning: Mette Dreyer

Mudderkastning. Carsten Jensen og Helle Thorning-Schmidt. Tegning: Mette Dreyer

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Den opblæste ordmager Carsten Jensen bør holde sig til fiktion

Jensen har ingen indsigt i dansk politik. Alligevel skal vi høre på hans kritik.

Debatindlæg

Socialdemokratiet har aldrig haft nogen særlig stor stjerne blandt kulturlivets folk eller de intellektuelle.

Partiet blev ret hurtigt et hjemsted for jordbundne eksistenser, hvor de to nævnte kategorier hellere bruger store ord og fagter.

Forfatteren Carsten Jensen danner ingen undtagelse.

15.9. fik han stillet en hel debatforside til rådighed for en konstatering af Helle Thornings »likvidering af socialdemokratismen«.

LÆS CARSTEN JENSENS DEBATINDLÆG

Med henvisning til hendes seneste nytårstale konstaterede han, at hun »abdicerede … fra selve ideen om at føre politik, hvis vi da ved politik forstår den tanke, at et folk skal være herre over sin egen skæbne … Vi flyder med strømmen, og om vi går til bunds eller holder os ovenpå afhænger helt af vore svømmefærdigheder«.

Thorning prøver at sikre sine landsmænd og -kvinder svømmefærdigheder ved at gøre dem til »danmarkshistoriens bedst uddannede generation« – ikke nogen helt ueffen tanke, skulle man synes.

Men efter Carsten Jensens mening er den kritisabel.

For »ved uddannelse forstår hun brystsvømning, en teknisk disciplin, der skal hjælpe os til at undgå druknedøden i det globale konkurrencesamfunds malstrømme, ikke en skole for livet … «, det vil vel sige det skoleliv og de fag, som rækker ud over regning, skrivning, matematik og fremmedsprog? Men har Thorning da planer om at aflive de fag?

»Arbejderbevægelsen skabte et af de mest retfærdige og lige samfund i verden … velfærdsstaten«, fastslog Carsten Jensen.

Men hvis det står til Thorning, skal denne smukke fortælling nu afløses af »historien om et tilpasningsdygtigt folk, der forstår opportunistisk at udnytte mulighederne i det givne. … ’Klar til forandringer’ er hendes svar på alle Danmarks udfordringer«.

Det ville tilsyneladende aftvinge ham større respekt, hvis Thorning afviste at gøre det land, som hun har det øverste ansvar for, »klar til forandringer«.

Det er jo mageløst at skulle præsenteres for sådan en omgang nonsens.

Det er jo mageløst at skulle præsenteres for sådan en omgang nonsens

Udtrykket ’det opportunistiske menneske’ er i øvrigt ikke Carsten Jensens eget. Han har fundet det i professor Ove K. Pedersens meget omtalte bog ’Konkurrencestaten’.

»Man er nødt til at gøre sig konkurrencedygtig, økonomien skal trimmes, og først og fremmest skal arbejdskraften være produktiv og til rådighed«, har Pedersen udtalt til Politiken.

Men – hvad nyt er der dog i det? Det nye er, at konkurrencen er blevet voldsomt skærpet som følge af globaliseringen, hvad blandt andre finansminister Bjarne Corydon – som enhver anden ansvarlig politiker – har måttet indrette sig efter. Også ham langede Carsten Jensen derfor ud efter i sit ’essay’ mod S.

24.8. bragte Politiken et interview med Bjarne Corydon, hvor han som svar på begrundelsen for de beskæringer af dagpengene, SU og kontanthjælpen, som regeringen har gennemført, udtalte, at »overførselsindkomster ikke er noget mål. Det er lappeløsninger«. – »Hvad skal man så?«, blev han spurgt.

Han svarede med en henvisning til, at det er »bedre at blive selvforsørgende« end kun at blive »beskyttet imod, at man aldrig fik erhvervet den evne … Den klassiske velfærdsstat reagerede på nogle relevante problemer, som vi stadig har, men det gjorde den jo altid i mangel af bedre«.

LÆS INTERVIEWET MED CORYDON

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Til slut i sin artikel om den socialdemokratiske epokes afslutning stillede Carsten Jensen dette spørgsmål: »Hvorfor foretrækker landets lønarbejdere at stemme på Venstre frem for på Socialdemokratiet?«.

Når så mange af LO’s medlemmer i Thorning-regeringens tid er strømmet til Venstre, skyldes det efter hans mening, at dette parti stiller hver enkelt i udsigt »at blive sin egen lykkes smed«, mens Socialdemokratiet »ikke byder os andet perspektiv end at bøje hovedet under den økonomiske nødvendigheds love«.

Men er det da udtryk for en sådan hovedbøjning, når Thorning sigter imod at gøre den danske befolkning til den bedst uddannede nogensinde, eller når Corydon ønsker, at »alle får maksimalt ud af det, som de er født med«?

Har Carsten Jensen glemt, at Thorning har fjernet det kontanthjælpsloft og den starthjælp, som i vidt omfang var med til at fastholde mange i deres fattigdom?

Og har Carsten Jensen glemt, hvordan Løkke i forsommeren afviste at hjælpe de ca. 30.000, som stod til at falde ud af dagpengesystemet?

har Carsten Jensen glemt, hvordan Løkke i forsommeren afviste at hjælpe de ca. 30.000, som stod til at falde ud af dagpengesystemet?

Hans ’tilbud’ til dem var skabelse af nye arbejdspladser – som om det lod sig gøre at skabe 30.000 nye arbejdspladser fra den ene måned til den anden, efter at der i øvrigt i hans korte tid som statsminister blev tabt ca. 170.000 arbejdspladser i den private sektor.

Har han glemt, at Venstre sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sidste sommer – i forlængelse af blokaden af en restaurant i Vejle – fremsatte et forslag om at fjerne fagbevægelsens ret til at gennemføre blokalder over for virksomheder, der nægter at indgå eller forringer gældende overenskomster?

Hvad har de borgerlige partier i øvrigt foretaget sig for at hindre den løn- og arbejdsmiljødumpning, som danske arbejdere dagligt udsættes for fra de såkaldte østarbejderes side?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Intet!

»Venstre byder på et mere attraktivt menneskebillede end de havarerede socialdemokrater«, konkluderede Carsten Jensen.

Jeg vil foreslå denne opblæste ordmager, at han holder sig til at skrive romaner – af dem forventer ingen jo virkelighedsbeskrivelser – i stedet for at skrive om noget, som han tydeligvis hverken har nogen indlevelse i eller viden om.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce