Politiken lancerer nyt historiemagasinLæs mere

Partihop. Udvandringen af socialdemokrater fra SF kan - ligesom i 1970’erne - være begyndelsen til fremgang for SF, skriver Aage Frandsen.
Foto: Johnny Frederiksen (arkiv)

Partihop. Udvandringen af socialdemokrater fra SF kan - ligesom i 1970’erne - være begyndelsen til fremgang for SF, skriver Aage Frandsen.

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


SF har været alt andet end folkesocialisme

Udvandringen fra SF kan være begyndelsen på en fremgang for partiet.

Debatindlæg

Som et socialistisk parti bygger SF på lighed og solidaritet.

Vi lægger derfor vægt på økonomisk omfordeling, sikring af arbejde og uddannelse. Da den økonomiske og sociale ulighed også skyldes ulighed i ejendomsretten, har det også været centralt for SF, at der skal ske ændringer i ejendomsretten til og dispositionsretten over produktionsmidlerne. SF er også et grønt parti, hvor miljøet prioriteres højt.

En sikring af lighed forudsætter en stærk og velfungerende offentlig sektor, som finansieres af skatter, hvor de bedst stillede bidrager mest ved en progressiv beskatning. Men SF mener også, at selvstyrende fællesskaber som en del af civilsamfundet skal have råderum, fx frie skoler, idrætsforeninger, Røde Kors.

Internt i SF har demokratiet været central i partiets udvikling, fordi det fremmer kreativiteten og betyder, at SF’erne får ejerskab til partiets politik. Som enhver anden levende organisme skal et parti naturligvis udvikles, bl.a. fordi der sker ændringer i virkeligheden.

Eksempelvis gik EF fra at være de riges klub for nogle få lande til et EU, der rummer det meste af Europa. Da SF er medlemmernes parti, er det også medlemmerne, der er med til at beslutte ændringerne. Det er ikke via topstyring.

Som medlem af SF i mange år, kunne jeg se, at nogle centralt placerede SF’ere søgte at omdanne SF til et socialdemokratisk parti. De ville, at der i SF’s baggrund kun skulle henvises til arbejderbevægelsen. Ikke noget med humanisme og kulturradikalisme.

LÆS MERE

SF skulle pludselig være et lønmodtagerparti og specielt for dem i kedeldragter og orangeveste. En arbejderisme som giver mindelser om Fælles Kurs i slut 80’erne.

De var ikke optaget af selvstyrende fællesskaber. SF’s medlemskab af regeringen blev et mål, ikke kun et middel til politiske resultater. En sølle politisk ambition. Ledelsen i SF styrede SF som en virksomhed, hvor medlemmerne mere eller mindre blev betragtet som besværlige kunder.

Det var alt andet end folkesocialisme.

SF hverken kan eller skal rumme socialdemokraterMange af medlemmerne i SF reagerede naturligvis - først i det stille, så mere højlydt. I første omgang ved at stemme med fødderne. De meldte sig ud. Dernæst ved at vælge Annette Vilhelmsen som formand med 66 pct. af stemmerne.

I medierne tales om krise i SF på baggrund af udmeldelser og de ’dårligste’ meningsmålinger. Jeg husker præcis dato og procent for den dårligste meningsmåling - i 1970’erne. Dengang var der splittelse, og nogen valgte at blive menige medlemmer hos Socialdemokraterne, som med Anker Jørgensens ord dengang lå ideologisk til venstre for midten, men de fleste blev partiløse.

I dag vælger skabssocialdemokraterne i SF et socialdemokrati, der, med Corydon ord, er et midterparti.

SF har som idéparti kunnet rumme mange anskuelser og tilgange til politik. Det har vi opfattet som en styrke, fordi SF også har haft en god debatkultur. Men SF hverken kan eller skal rumme socialdemokrater. Også for deres egen skyld skal de være hos Socialdemokraterne.

Derfor kan udvandringen af socialdemokrater fra SF ligesom i 1970’erne være begyndelsen til fremgang for SF, hvis det kombineres med, at SF langt tydeligere får markeret, hvad SF står for.

Det er også lettere, når der ikke skal tages hensyn til socialdemokrater i SF. Der er forskel på de tre regeringspartier. Det skal kunne ses. Med et socialdemokrati, der aldrig før har ligget så langt til højre, skulle det ikke være så svært. SF skal ærligt sige, hvad der er SF-politik, og hvad der er kompromiser.

Der er som før masser af mennesker, der er enige i SF’s grundlag. Nogle af dem er nu i vildrede. Andre er på midlertidigt ophold i andre partier. Midlertidigt, fordi SF trods alt er bedst til at være SF.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce