»Hvorfor tordner Liberal Alliance mod Kvinfo? Et svar kunne være, at partiet ikke anerkender ideen om, at der i det moderne samfund findes uligestilling og diskrimination på baggrund af blandt andet køn«, skriver Henrik Marstal. (Arkivfoto)
Foto: Carsten Seidel

»Hvorfor tordner Liberal Alliance mod Kvinfo? Et svar kunne være, at partiet ikke anerkender ideen om, at der i det moderne samfund findes uligestilling og diskrimination på baggrund af blandt andet køn«, skriver Henrik Marstal. (Arkivfoto)

Debatindlæg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Henrik Marstal: Kritikken af Kvinfo afslører de liberales virkelighedsflugt

Argumenterne for at nedlægge Kvinfo tyder på, at partiet ikke anerkender ideen om, at der i det moderne samfund findes uligestilling og diskrimination på baggrund af blandt andet køn.

Debatindlæg

Kulturminister Mette Bock (LA) meldte tirsdag ud, at hun har i sinde at fratage Kvinfo opgaven at drive bibliotek. Liberal Alliances Laura Lindahl supplerede hende ved at sige, at målet i sidste ende er at få fjernet al statsstøtte til institutionen.

Argumentet var, sagde Lindahl til Berlingske, at »deres (dvs. Kvinfo’s) ligestillingsbegreb kun handler om kvinden som det svage køn« – en opfattelse, som hun fremførte, at hun som liberal ikke deler. Og til Ritzau tilføjede hun desuden, at Kvinfo bedriver politisk propaganda.

Udmeldingerne er i god tråd med Liberal Alliances partiprogram, hvor der vedrørende ligestilling blandt andet står: »Politisk skal vi (...) ikke understøtte særlige støtteordninger til fordel for det enkelte køn. Derfor ønsker Liberal Alliance, at alle offentlige midler fratages organisationer, hvis formål primært er at sprede særlige kønspolitiske budskaber«.

Men Liberal Alliance har i så fald misforstået, hvad Kvinfo er for en organisation, og hvorfor den er sat i verden. Og spørgsmålet er, om ikke partiets polemiske udfald mod organisationen udstiller manglen på saglige begrundelser for at ville organisationen til livs.

For det første: At Kvinfo’s ligestillingsbegreb tager afsæt i en antagelse om »kvinden som det svage køn«, er ganske enkelt usandt. Tværtimod er udgangspunktet, at kønnene er principielt ligestillede og bør opfattes derefter.

Institutionens mange aktiviteter og databaser dokumenterer i øvrigt, at kvinder gennem generationer har kæmpet målrettet for at ændre deres vilkår, og at det i mange tilfælde er lykkedes dem at opnå bedre rettigheder både juridisk, økonomisk, socialt og reproduktionsmæssigt. I Kvinfo’s optik er kvinder derfor alt andet end svage.

For det andet: At Kvinfo skulle »sprede særlige kønspolitiske budskaber« i propagandaøjemed, er ligeledes usandt. Tværtimod har organisationen specialiseret sig i både at forske, dokumentere, informere og formidle på et sagligt grundlag.

Absolut intet tyder på, at Kvinfo’s arbejde er baseret på ønsket om manipulation snarere end hensynet til alment anerkendte principper for vidensproduktion, forskning og formidling. Derfor ville tingene for længst være faldet til jorden, hvis hensigten havde været at sprede kønspolitisk propaganda frem for at tilbyde faktuelt baseret indsigt og resultater til offentligheden.

Hvordan kan man finde udfaldet mod Kvinfo troværdigt, når det ikke er begrundet i reel viden om organisationens arbejde, men snarere i fordomme og underlødige insinuationer?

Men såvel forskningen som den databaserede information hos Kvinfo har påvist den centrale pointe, at kvinder har været og i flere henseender fortsat er strukturelt undertrykt – hvilket som bekendt ikke er det samme som at være svag. Kvinfo’s fokus på mandeforskning viser, at mænd i visse tilfælde ligeledes kan opleve en sådan undertrykkelse.

Som det bl.a. fremgår af Kvinfo’s seneste årsrapport fra 2015, udfordrer institutionen denne undertrykkelse især i krydsfeltet mellem køn og etnicitet, blandt andet ved at bidrage til at styrke kvindelige flygtninge og indvandreres muligheder i det danske samfund.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Desuden arbejder institutionen for at give kvinder specifikt i en række arabiske lande bedre adgang til økonomiske, politiske, uddannelsesmæssige og juridiske ressourcer. Hertil kommer det præmierede mentornetværk, der har været synligt i flere danske byer.

Som ligestillingsfokuseret institution har Kvinfo’s eksistensberettigelse også at gøre med et forhold, som Liberal Alliance tilsyneladende helt overser i deres kritik: at Danmark er underlagt EU’s direktiver for ligestilling. Her kommer Kvinfo belejligt ind i billedet som statens flagskib på området, vel at mærke for et beløb på sølle 9 millioner kroner årligt.

Men hvorfor tordner Liberal Alliance så alligevel mod Kvinfo? Et svar kunne være, at partiet ikke anerkender ideen om, at der i det moderne samfund findes uligestilling og diskrimination på baggrund af blandt andet køn.

Ifølge denne logik er enhver kvinde uanset baggrund både stærk, fri og i stand til at nå alle sine mål. Og hvis dette ikke sker, ja, så er det enten selvforskyldt eller udtryk for en bevidst prioritering.

Det er dette glansbillede af kvinden uden glasloft og uden kønsmæssige udfordringer, som Liberal Alliance ønsker at promovere vidt og bredt som del af sin ideologi. I forhold til dette ønske passer Kvinfo med sin forskningsbaserede indsigt i strukturelle uligheder for kvinder bare ikke rigtig ind i billedet. Derfor må det nu bøde for regeringspartiets dagsordener.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Ironisk nok bliver Liberal Alliances manglende anerkendelse af Kvinfo’s raison d’être gjort til skamme på organisationens egen hjemmeside, idet en lang række artikler, oversigter og data dokumenterer det stik modsatte: En sådan ideologi er lige på dette område regulær virkelighedsforflygtigelse.

Denne ironi er det tydeligste tegn på, at partiet lige nu er i gang med at score et gevaldigt selvmål. For hvordan kan dets vælgere og støtter finde udfaldet mod Kvinfo troværdigt, når det ikke er begrundet i reel viden om organisationens arbejde, men snarere i fordomme og underlødige insinuationer?

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce